จอห์นนี่ วอล์กเกอร์
Next Steps Next Steps
จอห์นนี่ วอล์กเกอร์
ก้าวต่อไป
โครงการริเริ่ม

ที่ จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ เราตระหนักถึงความจำเป็นในการพิทักษ์รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรของโลก ตลอดกว่า 200 ปีแห่งการเปลี่ยนความชำนาญให้เป็นความสมบูรณ์แบบ เราได้เรียนรู้ถึงบทบาทสำคัญของการสร้างความสมดุล เราเข้าใจถึงการมีอยู่ของป่า น้ำ ดินและสิ่งมีชีวิตอย่างพึ่งพาอาศัยกัน  จึงมีความตั้งใจในการลดฟุตพริ้นท์ต่อโลกในทุกกระบวนการ ตั้งแต่ขั้นเตรียมธัญพืชไปจนถึงเมื่อคุณรินเครื่องดื่มลงแก้ว แผนอันมุ่งมั่นของเราจะนำมาซึ่งการลดผลกระทบทั่วโลกของเรา การเสาะหาวิธีใหม่ ๆ ในการทำสิ่งต่าง ๆ การฟื้นฟูและปกป้องภูมิทัศน์ทางธรรมชาติทั้งในและนอกสก๊อตแลนด์

Keep Walking Man
ก้าวต่อ
ไปกับเราสู่
อนาคต
ที่ยั่งยืนและ
สดใสยิ่งขึ้น
สำหรับทุกคน

SOCIETY 2030: จิตวิญญาณแห่งความก้าวหน้า

นี่คือการก้าวอันยิ่งใหญ่สู่โลกที่ยั่งยืนมากขึ้นและเป็นหนึ่งอย่างไม่มีการแบ่งแยก เราได้กำหนดแผนระยะสิบปีขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราไปถึงจุดหมาย และเราขอเชิญชวนให้คุณมาร่วมก้าวไปกับเรา