Възстановяване
за бъдещите поколения

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ПЕЙЗАЖИ НА ШОТЛАНДИЯ

Statue Striding Man

Природните пейзажи на майката Земя са плодородни и изобилстващи от живот и биоразнообразие. За да ги съхраним за бъдещите поколения, си сътрудничим с групи, отдадени на опазването на горите, торфищата и дивата природа на Шотландия.

Modified Sky
Rock Canyon
ginger DB Copy 41 (1)

Проекти за устойчивост в Южна Америка

В Чили имаме честта да си партнираме с Tu Mejor Huella. Това е група от отдадени природозащитници, които пламенно се борят за опазването и възстановяването на 5000 кв. метра площ в националния парк „Торес дел Пайне“, една от емблематичните природни забележителности на Патагония.

Component 4 (1)
Component 5

ОПАЗВАНЕ НА ТОРФИЩАТА

Съвместната ни работа с Кралското дружество за защита на птиците (RSPB, Шотландия) в торфищата в Национален парк „Кернгормс“ цели да позволи на торфа да се възстанови и да подпомогне редките растителни видове и дивата природа.

Keep Walking Man
Торфищата, които заемат едва 3% от земната повърхност,
съдържат 30% от световния въглерод.

ЕДИН МИЛИОН ДЪРВЕТА

Дървета. Множество дървета. Всъщност, цял милион. Точно толкова ще засадим по цялата територия на Шотландия до 2025 година.

възстановяване на горите и залесяване

Diageo Trees 88

Процесът по залесяване вече започна в зоната около домовете на нашия бранд в Шотландия, където досега са засети над 400 000 дървета.

Diageo Trees 111

Проектите за залесяване в Балигоуън (близо до дестилерия „Обан“) и Олт Руад (близо до дестилерия „Глен Орд“) в планинските местности на Шотландия ще възстановят жизненоважни местообитания за диви животни, включително глухари, кръсточовки и червени катерици, като същевременно ще подпомогнат борбата с ефектите от изменението на климата.

JOHNNIE WALKER

ИНИЦИАТИВА „СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ“

JOHNNIE WALKER

ИНИЦИАТИВА „СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ“
Когато говорим за устойчивост, бездействието не е вариант. Предприемаме положителни стъпки напред в преследване на по-светло бъдеще. Продължавай да вървиш.