Възстановяване
за бъдещите поколения

Опазваме природните пейзажи на Шотландия и отвъд нея

Statue Striding Man

Природните пейзажи на нашата планета са плодородни, жизнени и богати на разнообразни форми на живот. За да се грижим за тях в името на бъдещите поколения, ние си сътрудничим с отдадени на тази дейност групи, с които подпомагаме опазването на горите, торфищата и дивите животни в Шотландия и по света.

Modified Sky
Rock Canyon
ginger DB Copy 41 (1)

Проекти за устойчивост в Южна Америка

В Чили имаме честта да си партнираме с Tu Mejor Huella. Това е група от отдадени природозащитници, които пламенно се борят за опазването и възстановяването на 5000 кв. метра площ в националния парк „Торес дел Пайне“, една от емблематичните природни забележителности на Патагония.

Component 4 (1)
Component 5

ОПАЗВАНЕ НА ТОРФИЩАТА

Съвместната ни работа с Кралското общество за защита на птиците (RSPB, Шотландия) в торфищата в Национален парк „Кернгормс“ цели да позволи на торфа да се възстанови и да подпомогне редките растителни видове и дивата природа.

Keep Walking Man
Торфищата, които заемат едва 3% от земната повърхност,
съдържат 30% от световния въглерод.

ЕДИН МИЛИОН ДЪРВЕТА

Дървета. Множество дървета. Всъщност, цял милион. Точно толкова ще засадим по цялата територия на Шотландия до 2025 година.

389 000 засадени дървета, които абсорбират въглерода, равен на емисиите от 10 500 околосветски полета.

Diageo Trees 88

Залесяването вече започна в близост до две от нашите дестилерии в Шотландия. Досега са засадени 389 000 дървета. Те ще абсорбират общо около 70 000 тона въглероден диоксид. На практика това се равнява на 10 500 околосветски полета или изминаване на пътя от Лондон до Единбург с кола почти половин милион пъти!

Diageo Trees 111

Проектите за залесяване в Балигоуън (близо до дестилерия „Обан“) и Олт Руад (близо до дестилерия „Глен Орд“) в планинските местности на Шотландия ще възстановят жизненоважни местообитания за диви животни, включително глухари, кръсточовки и червени катерици, като същевременно ще подпомогнат борбата с ефектите от изменението на климата.

JOHNNIE WALKER

ИНИЦИАТИВА „СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ“

JOHNNIE WALKER

ИНИЦИАТИВА „СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ“
Когато говорим за устойчивост, бездействието не е вариант. Предприемаме положителни стъпки напред в преследване на по-светло бъдеще. Продължавай да вървиш.