НАМАЛЯВАМЕ
ОТ ЗЪРНО ДО СТЪКЛО,
С ПО-МАЛКО ПОСТИГАМЕ ПОВЕЧЕ

УСТРЕМЕНИ КЪМ ПРОИЗВОДСТВО НА УИСКИ С НУЛЕВ НЕТЕН ВЪГЛЕРОДЕН ОТПЕЧАТЪК

Grain Thumb

Вървейки към по-светло бъдеще, ние сме отдадени на постоянния ни ангажимент да използваме 100% възобновяема енергия, за да постигнем нулев нетен въглероден отпечатък във всичките си преки операции до 2030 г.

Brora Card 1 0401 1

Но няма да спрем дотук. Вглеждаме се във всяка стъпка „от зърното до чашата в ръката“, за да разберем как можем да сме по-добри, като включително помагаме на нашите земеделци и доставчици на зърно да усвоят нови практики, които ще им позволят да получат златна акредитация от високо уважаваната Оценка на устойчивостта на фермите (FSA), част от Инициативата за устойчиво земеделие.

РЕЦИКЛИРУЕМА. ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА.

Black Label 2020 Box Minis V2 1

Във всички свои дейности ние от Diageo се стремим да гарантираме, че 100% от опаковките ни ще подлежат на рециклиране, многократна употреба или компостиране до 2030 г.

JW NY 1585 JW KBA Costs 2 BLACK ON YELLOW 054 Master RGB 72Dpi V8 1

Също така целим да намалим общото количество опаковки и да повишим съдържанието на рециклирани материали в тях – стремим се да осигурим 10% понижение на теглото и повишаване на съдържанието на рециклирани материали до 60%.

По-леко тегло. По-малко опаковане. По-добре за всички.

Rectangle 1397

По-леки бутилки = по-малък отпечатък. Правим нашите бутилки до 25% по-леки, с изключение на Red Label и Black Label, защото те вече са съвсем леки.

Ezgif 4

В цялостната си дейност ние от Diageo елиминирахме над 141 милиона картонени подаръчни кутии годишно от нашето портфолио с премиум шотландски уискита, включително Johnnie Walker Red и Black Label.

Johnnie Walker

Инициатива „Следващи стъпки“

Johnnie Walker

Инициатива „Следващи стъпки“
Когато говорим за устойчивост, бездействието не е вариант. Предприемаме положителни стъпки напред в преследване на по-светло бъдеще. Продължавай да вървиш.