Бъдещето се разлиства пред очите ни
Pulp Video Header Bg Mobile Video
Бъдещето се разлиства пред очите ни

Приветстваме бутилката на бъдещето

4BOTTLE V3 TR Screwcap Copy[5] 1

Бутилката от хартия на Johnnie Walker ще промени опаковките на алкохолни напитки завинаги. Изработени от добита по устойчив начин дървесна маса, те са нашите първи рециклируеми алкохолни бутилки от хартия.

Stills Copy 2

Нямаме търпение да ти ги покажем.

Факти за дървесната маса
Mask Group 1
ВЪЗОБНОВЯЕМА01/04
Бутилката от хартия на Johnnie Walker е изработена от дървесна маса, добита от доказано възобновяеми източници. Освен това тя се изработва с помощта на възобновяема енергия.
Mask Group
РЕЦИКЛИРУЕМА02/04
След като се насладите на уискито, бутилката може да се изхвърли в обикновен контейнер за рециклиране на хартия.
Mask Group 2
С УВАЖЕНИЕ КЪМ ПРИРОДАТА03/04
Тъй като използваме естествени материали, бутилката от хартия на Johnnie Walker има по-малък въглероден отпечатък от стандартните алкохолни бутилки от стъкло. Също така е 75% по-лека.
Mask Group (2)
ГЛОБАЛНА04/04
Тази година изпробваме първата бутилка от хартия на Johnnie Walker и имаме амбициозния план да я представим на целия свят съвсем скоро!
Keep Walking Stamp

Johnnie Walker

ИНИЦИАТИВА „СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ“

Johnnie Walker

ИНИЦИАТИВА „СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ“
Когато говорим за устойчивост, бездействието не е вариант. Предприемаме положителни стъпки напред в преследване на по-светло бъдеще. Продължавай да вървиш.