GIẢM THIỂU
TỪ NÔNG TRẠI TỚI QUẦY BAR,
PHƯƠNG CHÂM 'LESS IS MORE'

SẢN XUẤT WHISKY ĐẠT CHUẨN NET-ZERO CARBON VÀO NĂM 2030

Grain Thumb

Vì mục tiêu kiến tạo tương lai tươi sáng hơn, cho tới năm 2030, toàn bộ quá trình sản xuất Whisky của Johnnie Walker sẽ đạt mục tiêu net-zero carbon và chúng tôi sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo cho toàn bộ hoạt động trực tiếp của mình.

Brora Card 1 0401 1

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chúng tôi còn rà soát mọi khâu trong quá trình “từ nông trại tới quầy bar” để xem có thể cải thiện ở những khâu nào; bao gồm việc hỗ trợ những người nông dân và cung cấp hạt ngũ cốc ứng dụng phương pháp mới để giúp họ đạt được chứng nhận vàng thuộc Sáng kiến Nông nghiệp Bền vững của tổ chức Farm Sustainability Assessment (Đánh giá tính bền vững cho nông trại - FSA) uy tín toàn cầu.

3x copy horisontal v2
3x copy horisontal v2 mobile

CÓ THỂ TÁI CHẾ. TÁI SỬ DỤNG ĐƯỢC.

Black Label 2020 Box Minis V2 1

Cho tới năm 2025 các chai Red Label và Black Label của chúng tôi sẽ được làm từ tối thiểu 60% thủy tinh tái chế.

Cho tới năm 2030 toàn bộ chai rượu của chúng tôi sẽ được làm từ tối thiểu 60% nguyên liệu tái chế. Hành động này sẽ tiết giảm 13.000 tấn carbon.

JW NY 1585 JW KBA Costs 2 BLACK ON YELLOW 054 Master RGB 72Dpi V8 1

Cho tới năm 2030 toàn bộ nhựa sử dụng trong quá trình đóng gói hoặc tiếp thị sẽ được làm từ 100% nhựa tái chế. Hiện nay, tất cả nhựa trong bao bì quà tặng của chúng tôi đều làm từ 100% nhựa tái chế.

2x copy horisontal
2x copy horisontal mobile
Reduce desktop 20prc
Reduce mob 20prc

Trọng lượng nhẹ hơn. Bao bì đơn giản hơn. Lợi ích hơn cho tất cả mọi người.

Rectangle 1397

Chai nhẹ hơn đồng nghĩa với dấu chân carbon thấp hơn. Chúng tôi đang sản xuất những chai rượu thủy tinh nhẹ hơn tới 25%, ngoại trừ Red Label và Black Label bởi chúng vốn đã rất nhẹ.

Ezgif 4

Chúng tôi sẽ tiếp tục tối ưu hóa và tìm ra những giải pháp sáng tạo mới cho chai thủy tinh để giảm thiểu carbon hơn nữa.

Johnnie Walker

Sáng kiến Next Steps

Johnnie Walker

Sáng kiến Next Steps
Khi nói tới tính bền vững, hành động là điều bắt buộc. Chúng tôi đã thực hiện những bước đi tích cực vì một tương lai tươi sáng hơn. Không ngừng tiến bước.