Tương lai của bột giấy
Pulp Video Header Bg Mobile Video
Tương lai của bột giấy

Chào mừng

chai rượu

của tương lai

4BOTTLE V3 TR Screwcap Copy[5] 1

Chai rượu làm từ giấy của Johnnie Walker sẽ thay đổi vĩnh viễn bao bì rượu. Được làm từ bột giấy từ những khu rừng được cung ứng theo cách bền vững, đây là bao bì chai rượu bằng giấy tái chế được đầu tiên của chúng tôi.

Stills Copy 2

Chúng tôi rất nóng lòng được giới thiệu với bạn.

Thông tin về bột giấy
Mask Group 1
CÓ THỂ KHÔI PHỤC01/04
Chai rượu bằng giấy của Johnnie Walker được sản xuất từ bột giấy tại những khu rừng đã được chứng nhận là có thể khôi phục. Chai rượu này cũng được sản xuất bằng nguồn năng lượng tái tạo.
Mask Group
CÓ THỂ TÁI CHẾ02/04
Khi bạn đã thưởng thức xong Whisky, chai rượu có thể được bỏ vào thùng rác chứa giấy thông thường.
Mask Group 2
TÔN TRỌNG03/04
Bởi chúng tôi đang sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên, chai rượu bằng giấy của Johnnie Walker có dấu chân carbon thấp hơn so với chai rượu bằng thủy tinh. Nó cũng nhẹ hơn 75%.
Mask Group (2)
TOÀN CẦU04/04
Chúng tôi sẽ thử nghiệm chai rượu bằng giấy đầu tiên của Johnnie Walker trong năm nay và sẽ có kế hoạch sớm đưa vào sử dụng rộng rãi!
Keep Walking Stamp

Johnnie Walker

SÁNG KIẾN NEXT STEPS

Johnnie Walker

SÁNG KIẾN NEXT STEPS
Khi nói tới tính bền vững, hành động là điều bắt buộc. Chúng tôi đã thực hiện những bước đi tích cực vì một tương lai tươi sáng hơn. Không ngừng tiến bước.