FROM GRAIN TO GLASS
FROM GRAIN TO GLASS

Tại Johnnie Walker, chúng tôi hiểu rõ sự cần thiết phải bảo vệ và khôi phục các tài nguyên trên hành tinh. Nếu chúng tôi có thể học hỏi được điều gì từ lịch sử hơn 200 năm phát triển tinh hoa chế tác rượu của mình, thì đó chính là vai trò sống còn của sự cân bằng. Chúng tôi hiểu sự kết hợp cân bằng giữa gỗ, nước, đất và sinh vật sống có vai trò thiết yếu ra sao với thế giới xung quanh.  Đó là lý do tại sao chúng tôi cam kết giảm dấu chân carbon của mình “từ nông trại tới quầy bar”. Những kế hoạch đầy tham vọng sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu tác động môi trường của mình trên phạm vi toàn cầu, tái định hình cách chúng tôi triển khai mọi việc và bảo vệ môi trường tự nhiên của Scotland và những nơi khác.

Keep Walking Man
Hãy cùng chúng tôi
không ngừng tiến bước
Vì một tương lai tươi sáng
và bền vững
hơn.
Cho tất cả mọi người.

Society 2030: tinh thần tiến bước

Chúng tôi đã thực hiện những bước đi lớn để tạo nên một thế giới bền vững và hòa nhập hơn. Chúng tôi đã xây dựng chương trình hành động tầm nhìn 10 năm để hiện thực hóa mục tiêu này. Chúng tôi rất mong các bạn sẽ đồng hành cùng chúng tôi.