TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

Kenmerken - HTML

Deze website is ontworpen om voor zoveel mogelijk gebruikers toegankelijk te zijn en we zoeken voortdurend naar manieren om de toegankelijkheid te verbeteren. We hebben inspanningen geleverd om deze website voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Als je echter iets opmerkt dat kan worden verbeterd, gelieve contact met ons op te nemen. De toegankelijkheidsinformatie vindt je hieronder.

 

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

Kenmerken - HTML

Koppen

Deze website maakt gebruik van HTML-koppen om pagina-inhoud te organiseren. Sommige ondersteunende technologieën zullen je toelaten te navigeren van kop naar kop met behulp van een sneltoets.

Tekstgrootte

Je kunt de tekstgrootte wijzigen met behulp van de knoppen in je browser. Bijvoorbeeld, in Internet Explorer, selecteer Tekstgrootte in de rubriek Beeld. Vervolgens kies je de gewenste grootte. Als je over een wielmuis beschikt, houd de Ctrl-toets ingedrukt en scrol omhoog en omlaag om de tekstgrootte aan te passen.

Afbeeldingen en alt tags

Alle afbeeldingen op de website omvatten 'Alt' tag beschrijvende tekstalternatieven. Dit stelt gebruikers in staat om te zien wat de afbeelding moet tonen, zelfs als ze niet wordt geladen, of beelden zijn uitgeschakeld of wanneer een schermlezer wordt gebruikt om de webpagina te lezen.

FORMULIEREN

Je hebt eenvoudig toegang tot alle gebieden in de verschillende formulieren op deze website. In de meeste browsers kun je navigeren van veld naar veld met de "Tab" toets.