chia sẻ cái này
chia sẻ cái này
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Email

Công thức

  • I

    Dùng ly định lượng đo lấy 50 ml Johnnie Walker Red Label

JOHNNIE WALKER® RED LABEL®

Bottle of Johnnie Walker Red Label whisky