chia sẻ cái này
chia sẻ cái này
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email

Công thức

 • I

  hòan hảo nhất khi 

 • II

  Với 45ml Johnnie Walker Explorer’s Club Collection - The Spice Road,

 • III

  được uống trực tíếp với đá.

Johnnie Walker Explorers' Club Collection

explores club