chia sẻ cái này
chia sẻ cái này
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Email

Công thức

  • I

    Với 45ml Johnnie Walker Explorer’s Club Collection

  • II

    The Adventurer, hòan hảo nhất khi được uống trực tíếp với đá.

Johnnie Walker Explorers' Club Collection

explores club