chia sẻ cái này
chia sẻ cái này
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Email

Công thức

  • I

    Cho đầy đá vuông vào ly Whisky cao

  • II

    Thêm vào 50 ml Johnnie Walker Double Black