chia sẻ cái này
chia sẻ cái này
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Email

Công thức

  • I

    Cho đá vuông ly Whisky cao

  • II

    Sau đó dùng ly định lượng đo lấy 50 ml Johnnie Walker Black Label