chia sẻ cái này
chia sẻ cái này
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Email

Công thức

 • I

  Chuẩn bị ly whisky cao

 • II

  Dùng ly định lượng đo lấy 45 ml John Walker & Sons XR 21

 • III

  Thưởng thức kèm một ly nước soda lạnh

John Walker & Sons Exclusive Blends

Bottles of John Walker & Sons whisky range