07 whisky knowledge  serves and whisky cocktails

CÁCH THƯỞNG THỨC VÀ CÁC CÔNG THỨC PHA CHẾ COCKTAIL

Khám phá hương vị mạnh mẽ của JOHNNIE WALKER® với những gợi ý công thức pha chế Cocktail của chúng tôi.

chia sẻ cái này
chia sẻ cái này
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Email