ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE


Có hiệu lực từ ngày: [Ngày áp dụng]

Điều kiện để sử dụng website của [TÊN THƯỢNG HIỆU] tại địa chỉ www.WEBSITENAME.COM (the “Site) là bạn phải đồng ý với những Điều khoản sử dụng, bao gồm cả Điều lệ bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi Điều khoản sử dụng mà có thể không thông báo trước. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn đã đọc bản mới nhất. Nó sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Hãy xem thêm phía dưới để biết tóm tắt những điều khoản được cập nhật. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sẽ được coi như bạn đã chấp nhận những Điều khoản sử dụng, bao gồm cả Điều lệ bảo mật. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, sửa đổi, đình chỉ, hoặc ngừng bất cứ phần, tính năng, hay nội dung của trang web này bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể giới hạn một số tính năng hoặc hạn chế truy cập vào các bộ phận hoặc toàn bộ trang web mà không cần thông báo hay trách nhiệm. Các trang web được điều hành bởi một nhóm thành viên các công ty Diageo, công ty đang nắm giữ cuối cùng trong số đó là Diageo plc (đăng ký tại Anh và xứ Wales với mã số công ty 23307 và địa chỉ đăng ký tại 8 Henrietta Place, London W1G 0NB, Vương quốc Anh).

Trang web chỉ dành cho những người đủ tuổi mua rượu hợp pháp theo luật pháp nơi bạn sinh sống và nơi bạn đang truy cập vào trang web. Nếu bạn chưa đủ tuổi mua rượu hợp pháp, bạn có thể đã vi phạm pháp luật nơi bạn sinh sống hoặc nơi bạn đang truy cập trang web và bạn nên rời khỏi website này ngay lập tức.

Bạn có thể hạn chế truy cập vào trang web này bằng cách sử dụng phần mềm lọc nội dung hoặc bằng cách thay đổi các thiết lập máy tính của bạn (ví dụ như trình duyệt hoặc hệ điều hành) cho thích hợp.

NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY THÌ BẠN NÊN NGỪNG VIỆC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB.

Tất cả từ ngữ “của chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “công ty” trong văn bản này và trong thông cáo chọn tham gia (opt-in) được dùng để chỉ công ty Diageo cùng những công ty chi nhánh và đối tác.

1. Bản quyền

Tất cả những tài liệu và nội dung (bao gồm, nhưng không có giới hạn, thông tin, hình ảnh, trang web, âm thanh, phần mềm (bao gồm mã nguồn, giao diện, cấu trúc trang web), video, diện mạo và sắc thái, thiết kế và những tài liệu biên soạn) trên website thuộc quyền sở hữu và được cấp phép cho chúng tôi. Bạn phải được sự cho phép của chúng tôi để sử dụng nội dung hay bất cứ hình ảnh tư liệu nào như trong phần Điều khoản và điều kiện sử dụng.

2. Sở hữu trí tụê

Chúng tôi là chủ sở hữu và/ hoặc là người uỷ quyền của tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ, thiết kế, bằng sáng chế, bản quyền, cơ sở dữ liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện trên trang web, trừ khi có những chỉ định khác. Ngoại trừ những điều đã cung cấp trong phần Điều khoản và Điều kiện, việc sử dụng trang web sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ quyền hay giấy phép nào cho những sở hữu trí tuệ mà bạn đã truy cập trên trang web. Ngoại trừ các quy định được cung cấp trong Điều khoản và Điều kiện, việc sao chép hay sử dụng bất kỳ một tài liệu, thông tin nào trên trang web đều bị nghiêm cấm.

3. Sao chép

Bạn có thể truy cập vào trang web và chúng tôi rất hoan nghênh bạn in những tài liệu để sử dụng cho bạn một cách đúng luật, mang tính chất cá nhân và sử dụng vào mục đích phi thương mại. Tất cả những trường hợp sao chép khác, dù là sao chép trên máy vi tính, in ra giấy hay định dạng khác đều bị cấm và có thể vi phạm luật sở hữu trí tuệ và các luật pháp khác của thế giới. Hơn nữa, bạn không có quyền trong việc tái sản xuất, truyền tải, công khai thực hiện, phân phối, mô phỏng, dịch, sửa đổi, chia sẻ cho bất kỳ người nào, tạo ra sản phẩm phát sinh của các tài liệu hoặc sử dụng nó cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi.

4. Điều khoản sử dụng và chính sách sử dụng được chấp nhận liên quan đến Diễn đàn công khai

Trang web này có thể chứa các nhóm thảo luận, nhóm tin tức, bảng thông báo, các phòng chat, blog và các tính năng mạng xã hội tương tác khác (gọi chung là “Diễn đàn công khai”), mà có thể cho phép bạn đăng, truyền tải hoặc gửi thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, tranh minh họa, bảng ghi âm và ghi hình

Chúng tôi có thể hoặc không thể tích cực giám sát việc sử dụng hoặc nội dung của những tài liệu đăng trên Diễn đàn công khai của chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi có thể hoặc không thể thực hiện việc kiểm soát biên tập nội dung của bất kỳ thông tin nào trên Diễn đàn công khai. Vì thế, bạn có thể tiếp xúc với những thông tin không chính xác hay gian lận, lừa đảo gây cho bạn cảm giác khó chịu hay phản đối. Việc sử dụng Diễn đàn công khai mang tính rủi ro cá nhân.

Tuy nhiên, chúng tôi có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, theo dõi, giám sát các Diễn đàn công khai và loại bỏ, thay đổi bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi thấy việc lạm dụng để đưa thông tin sai. Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ này của bạn trên hệ thống hoặc trang web, nơi mà chúng tôi tin rằng nó đã bị sử dụng sai.

Dưới đây là những ví dụ về việc lạm dụng dịch vụ:

Sử dụng dịch vụ trái phép, không đúng luật hoặc cho những mục đích xấu, gây nên thiệt hại cho trang web hoặc các hoạt động sử dụng trang web.
Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải (dù trong Diễn đàn công khai hay ở những nơi khác) bất kỳ tài liệu xấu, kích động, khiêu dâm hoặc tham gia vào các hoạt động đó sẽ gây ra hành vi phạm tội cho người khác vì lý do chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng hoặc giới tính.
Sử dụng dịch vụ để làm hại hoặc cố ý làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu có tính chất ủng hộ hay đe doạ gây tổn hại cho cơ thể hoặc phá huỷ tài sản sẽ bị coi là tội phạm và bị giao cho cơ quan pháp luật xử lý.
Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải các tài liệu vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hàng hóa, bằng sáng chế, bí mật thương mại, quyền riêng tư, công khai, các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của các đối tác khác.
Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ các tài liệu quảng cáo không mong muốn cho người khác.
Sử dụng dịch vụ để khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu gây phiền nhiễu cho người khác.
Sử dụng dịch vụ để làm sai, gây hiểu nhầm hoặc mua bán gian lận các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và gửi những bức thư có ý đồ xấu hoặc tương tự.
Thêm vào, xóa bỏ, thay đổi thông tin nhận dạng tiêu đề mạng hoặc thông tin về quản lý bản quyền bao gồm tên tác giả, ngày tháng công bố, tên người cung cấp dịch vụ với mục đích lừa dối, gian lận.
Sử dụng dịch vụ để truy cập hoặc cố ý truy cập tài khoản của người khác hoặc xâm nhập hay cố ý xâm nhập trái phép vào trang web của chúng tôi hay một bên an ninh thứ ba khác, phần mềm máy tính, phần cứng, hệ thống liên lạc điện tử hoặc hệ thống viễn thông.
Sử dụng dịch vụ để sưu tập, thông tin cá nhân hoặc những thông tin của bên thứ ba mà chưa được bên thứ ba đồng ý, hay sử dụng, những dữ liệu hoặc các hoạt động tương tự với mục đích thu thập danh sách hoặc dữ liệu của người truy cập.
Sử dụng dịch vụ cho những hoạt động gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng của người khác hoặc hệ thống khác để sử dụng dịch vụ hoặc qua internet nói chung, bao gồm, nhưng không giới hạn, làm quá tải và truy cập trái phép; bán lại hoặc phân phối lại bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản, hoặc mạo nhận bất kỳ người nào hay sử dụng tên của những cá nhân, tổ chức mà bạn không được phép sử dụng.
Khuyến khích, bỏ qua hoặc đồng ý những người chưa đủ tuổi uống rượu, lái xe lúc say rượu hoặc uống rượu quá mức cho phép; tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân của bản thân bạn hay bất kỳ ai (ví dụ như số điện thoại, địa chỉ nhà hay bất kỳ thông tin nào khác mà từ đó có thể nhận dạng hay liên lạc được) và việc vi phạm các điều khoản sử dụng kết hợp với một đường liên kết từ trang web.

Danh sách này chỉ cung cấp một số ví dụ. Đây không phải là danh sách đầy đủ các hành động không được chấp nhận trên Diễn đàn công khai, những hành động có thể khiến việc sử dụng của bạn trên Diễn đàn công khai hoặc trên trang web của chúng tôi bị hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt. Do tính chất toàn cầu của internet, người sử dụng phải đồng ý tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến hoạt động online và đồng ý với các điều khoản đã quy định. Người sử dụng cũng phải đồng ý tuân thủ mọi quy định liên quan đến việc xuất dữ liệu từ bất kỳ quốc gia nào.

Bất kỳ bài nào bạn đăng đều có thể được coi là không có bí mật hoặc bí mật. Bạn hiểu các thông tin cá nhân và các thông tin khác (ví dụ, tên người dùng, địa chỉ email, số điện thoại) mà bạn đăng trên hoặc thông qua các diễn đàn công cộng nói chung đều có thể truy cập đến, có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác và có thể dẫn đến các tin nhắn không được yêu cầu hoặc các liên lạc từ những người khác. Bạn không nên cung cấp bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn hoặc bất kỳ người nào khác trong bất kỳ bài đăng nào. Chúng tôi có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, loại bỏ bất kỳ bài đăng có chứa thông tin cá nhân. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng hoặc lạm dụng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu, bao gồm cả thông tin cá nhân, mà bạn đăng trên diễn đàn công cộng của chúng tôi.

Bạn đại diện và đảm bảo rằng các bài đăng của bạn là bản gốc, không dùng vào mục đích khiêu dâm, xúc phạm, kích động, độc hại, phân biệc đối xử, không trái pháp luật và không bên nào có quyền và tác quyền đạo đức trong các bài đăng của mình. Bạn cho chúng tôi bản quyền miễn phí, không giới hạn, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, không thể thu hồi, không độc quyền, và hoàn toàn có thể chuyển nhượng và cấp giấy phép sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch thuật, bài đăng (toàn bộ hay một phần) và/ hoặc kết hợp chúng trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức phương tiện truyền thông hoặc công nghệ đã được biết tới hoặc phát triển sau này cho bất kỳ bài báo, thương mại, phi thương mại, khuyến mại, hoặc các mục đích khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với những bài bạn đăng và chúng tôi có thể xoá chúng bất kỳ lúc nào.

NỘI DUNG, THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐĂNG BỞI NGƯỜI DÙNG TRÊN DIỄN ĐÀN CÔNG KHAI KHÔNG ĐƯỢC XÁC NHẬN BỞI CHÚNG TÔI. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC NHẬN TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC NGƯỜI DÙNG KHÁC TRÊN CÁC DIỄN ĐÀN CÔNG KHAI. Các ý kiến trong các diễn đàn công khai không nhất thiết là của chúng tôi. Bất kỳ lời tuyên bố, lời khuyên và ý kiến của người tham gia thì chỉ là của người tham gia. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lời tuyên bố, lời khuyên, ý kiến hoặc các nội dung, tài liệu khác đăng tải trên các diễn đàn công khai. Chúng tôi từ chối mọi cáo buộc và yêu cầu, được biết và chưa biết, dù phát sinh từ hoặc trong bất kỳ kết nối nào gây tranh chấp với người sử dụng trang web.

5. Đường liên kết từ website – Bạn biết và đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm với những thông tin được cung cấp bởi những trang web mà bạn có thể kiên kết từ website này (“Liên kết trang web”).

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm những thông tin, sản phẩm, nội dung quảng cáo hay những vật phẩm khác trong những link mà bạn cung cấp. Những đường link từ phần “Liên kết trang web” không kiểm soát các trang web liên kết và không sửa đổi hay theo dõi chúng. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hay chi phí gây ra hoặc bị cáo buộc lý do liên quan tới việc sử dụng hoặc căn cứ với nội dung, hàng hóa, dịch vụ có sẵn trên những trang web liên kết.

Chúng tôi có quyền bỏ nội dung liên kết từ trang web hoặc Giao diện trang web, đến mức chúng tôi có thể kiểm soát, bất cứ lúc nào, và vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả việc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc các điều khoản sử dụng được áp dụng trên các trang web liên kết.

Để sử dụng một số chức năng của các trang web bạn có thể được yêu cầu thiết lập một tài khoản với tên người dùng và mật khẩu trên trang liên kết. Vì đây là những trang web không liên kết, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tên người dùng, mật khẩu, hoặc các thông tin nào khác mà các trang web này có thể thu thập. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi mật khẩu của bạn cho trang web liên kết. Nếu bạn không thể thiết lập tài khoản trên các trang liên kết vì lý do nào đó, bạn sẽ không thể sử dụng đầy đủ các chức năng được cung cấp bởi các trang web.

Ngoài các Điều khoản và Điều kiện, nội dung liên kết được hiển thị trên trang web của chúng tôi, bao gồm cả các quyền liên quan đi kèm, phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng được được quy định bởi các trang liên kết.

6. Tài liệu bạn gửi lên

Trừ khi có quy định cụ thể yêu cầu, chúng tôi không đòi hỏi hay mong ước nhận được bất kỳ thông tin mang tính chất riêng tư, bí mật do bạn gửi lên thông qua website, hay bất kỳ các dịch vụ qua email hay bằng những cách khác. Bất kỳ thông tin hay tài liệu do bạn gửi lên mà không có sự yêu cầu cụ thể của chúng tôi sẽ không được coi là bí mật hay độc quyền. Bạn phải đồng ý rằng bất kỳ thông tin hay tài liệu bạn gửi lên trang web, cho dù là những ý tưởng, những sáng tạo hay những tài liệu khác đều có thể được sử dụng, sao chép và tiết lộ bởi chúng tôi mà không có bất kỳ giới hạn nào và chúng tôi cũng không phải thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho bạn cũng như cho nguồn của nó. Bạn cũng cần bảo đảm mọi “tác quyền đạo đức” trong những thông tin mà bạn đã đăng lên không được xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI MỌI TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI DO BẠN SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU CỦA CHÚNG TÔI Ở MỨC ĐỘ MÀ LUẬT CHO PHÉP. Đoạn này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có dưới các dữ liệu mà pháp luật bảo vệ thông tin riêng tư cá nhân của bạn

7. Tài khoản và Bảo mật

Chúng tôi cho phép bạn thiết lập một tài khoản với tên người dùng và mật khẩu để truy cập và sử dụng các khu vực nhất định của trang web, các diễn đàn công khai và dịch vụ khác. Bạn sẽ tạo được một tài khoản nếu bạn nằm trong độ tuổi hợp pháp để mua rượu ở nước bạn cư trú và trong các quốc gia mà bạn đang truy cập trang web. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản chính xác. Bạn có trách nhiệm giữ bí mật nghiêm ngặt mật khẩu tài khoản của bạn, và bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật, và (b) đảm bảo rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của bạn vào cuối mỗi phần. Đó là trách nhiệm duy nhất để bạn kiểm soát việc phổ biến và sử dụng mật khẩu của mình, kiểm soát truy cập và sử dụng tài khoản của bạn, thông báo cho chúng tôi khi bạn muốn hủy bỏ tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

8. KHÔNG ĐẢM BẢO

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” VÀ VIỆC BẠN SỬ DỤNG NÓ SẼ MANG TÍNH RỦI RO CÁ NHÂN. CHÚNG TÔI VÀ CÁC CỘNG SỰ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH, ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP, TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN, CÓ SỰ BẢO ĐẢM VỀ THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG TRANG WEB NÀY KHÔNG CHỨA VI RÚT, XUẤT HIỆN HAY CHỨA ĐỰNG NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH XÁC. MẶC DÙ CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ NHỮNG CÁCH THỨC HỢP LÝ ĐỂ BẢO VỆ TRANG WEB NHƯNG BẠN NÊN BIẾT RẰNG INTERNET LÀ MỘT MÔI TRƯỜNG KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO HOÀN TOÀN VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, NHỮNG THÔNG TIN BẠN ĐĂNG TẢI HAY CHUYỂN SẼ ĐƯỢC AN TOÀN TỪ NHỮNG TRUY CẬP TRÁI PHÉP. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, BẠN CÓ THỂ NGỪNG TRUY CẬP

9. THIRD PARTY GOODS AND SERVICES

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO DỊCH VỤ VÀ HÀNG HÓA CỦA NHỮNG CÁ NHÂN, CÔNG TY HAY TỔ CHỨC KHÁC CÓ THỂ TRUY CẬP HAY XUẤT HIỆN TRÊN WEBSITE.

10. Trách nhiệm của bạn

Bạn nên thường xuyên xác nhận thông tin trên website một cách độc lập trước khi bạn sử dụng hay tham khảo từ nó. Bạn có trách nhiệm sử dụng phần mềm kiểm tra virus trước khi tải xuống bất kỳ tài liệu nào trên trang web này và phải đảm bảo sự tương thích giữa phần mềm với các trang thiết bị của bạn.

Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên quan đến bất kỳ bên thứ ba, bạn phải bảo đảm rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận của bên thứ ba liên quan và bên thứ ba đã được thông báo và đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi và những thông tin mà chúng tôi đã quy định.

11. QUYỀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM-

CHÚNG TÔI, CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐÓC, NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH, THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY TỪ CHỐI TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI, MẤT MÁT HAY HƯ HỎNG ( TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ MANG ĐẾN,…) DO BẠN GÂY RA NHƯ LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HAY TỪ BẤT KÌ VI RÚT MÁY TÍNH NÀO NHIỄM VÀO TRANG WEB, HAY NHỮNG WEBSITE KHÁC ĐƯỢC TRUY CẬP VÀO WEBSITE NÀY, CHO DÙ NHỮNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI HAY HƯ HỎNG NÀY BẰNG CÁCH NÀY HAY CÁCH KHÁC PHÁT SINH TỪ SỰ SƠ XUẤT CÚA CHÚNG TÔI VÀ CHO DÙ LÀ CHÚNG TÔI ĐÃ THÔNG BÁO CHÍNH XÁC VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG MẤT MÁT HAY THIỆT HẠI TRÊN. CHÚNG TÔI HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM CHO TOÀN BỘ NHỮNG MẤT MÁT, THIỆT HẠI HAY HƯ HỎNG TỔNG THỂ (KỂ CẢ TRÊN HỢP ĐỒNG, SAI LẦM CÁ NHÂN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, NHỮNG SƠ SUẤT, HAY NHỮNG VIỆC KHÁC) PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB QUÁ MỨC TRONG TỔNG $100 000 MỸ [ SỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN NỘI ĐỊA VÍ DỤ EUROS]

12. Thông tin thành viên

Trong trường hợp bạn sử dụng trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi (như những thông tin trong phần “Thông tin thành viên” ở dưới đây). Thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng sẽ phù hợp với điều khoản đã quy định trên website và tôn trọng đến tính riêng tư của cá nhân. Bạn biết và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm về tính chính xác và nội dung của Thông tin thành viên.

13. Bảo đảm

Bạn có trách nhiệm bảo đảm cho chúng tôi không bị tổn thất, thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web, mọi dịch vụ của nó hay bất kỳ thông tin truy cập thông qua trang web, bao gồm cả những thông tin từ những trang web liên kết, bạn gửi hay chuyển giao các thông tin, tài liệu trên hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện, luật pháp, quy tắc. Bạn cũng phải bảo đảm cho mọi khiếu nại chống lại bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà bạn gửi cho chúng tôi khi nó vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quyền của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại về sự phỉ báng, xâm lược quyền riêng tư, vi phạm bản quyền hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác). Chúng tôi có quyền độc quyền bảo vệ và kiểm soát bất cứ khiếu nại phát sinh từ việc ở trên và bất kỳ vấn đề bồi thường và bạn sẽ hợp tác với chúng tôi trong bất kỳ mọi tình huống.

14. Hạn chế, đình chỉ và chấm dứt

Chúng tôi có thể hạn chế, đình chỉ hay chấm dứt truy cập của bạn vào trang web và/ hoặc khả năng xuất hiện của bạn trên bất kỳ dịch vụ nào của trang web, bao gồm cả dịch vụ tương tác nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm vào Điều khoản và Điều kiện. Bất kỳ mọi hạn chế, đình chỉ và chấm dứt đều không ảnh hưởng đến những quyền mà chúng tôi có thể có đối với bạn trong việc tuân thủ những Điều khoản và Điều lệ. Chúng tôi cũng có thể xóa bỏ toàn bộ trang web hay một phần bất kỳ hoặc các tính năng của trang web vào bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng chúng tôi có khả năng theo dõi địa chỉ IP của bạn và nếu cần sẽ liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ của bạn trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn đã vi phạm vào Điều khoản và Điều kiện.

15. Thỏa thuận

Những Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm cả Điều khoản cá nhân, được coi là toàn bộ sự thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi trong mối quan hệ đến chủ đề của nó và thay thế bất kỳ và tất cả những lời hứa, những đại diện, những thỏa thuận, những trình bày và hiểu biết nào giữa chúng tôi. Ở mức độ mà phần mềm có sẵn thông qua trang web, phần mềm có thể phải tuân theo một giấy phép mà được phân phối hoặc bao gồm trong các phần mềm và bạn phải đồng ý tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của bất kỳ thỏa thuận nào. Sự thất bại của chúng tôi trong việc thi hành hoặc thực hiện bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền hoặc các điều khoản. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản và Điều kiện được thiết lập bởi một tòa án có thẩm quyền mà không thể thi hành hoặc không hợp lệ, tuy nhiên các bên đồng ý rằng tòa án nên nỗ lực làm cho có hiệu lực để mục đích của các bên được phản ánh trong điều khoản, và những điều khoản khác của Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực đầy đủ. Chúng tôi có thể nhượng lại hoặc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong giới hạn tiêu chuẩn của các điều khoản và điều kiện cho bên thứ ba bất cứ lúc nào.

16. Bản quyền sở hữu trí tuệ và đại lý IP Hoa Kỳ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của những người khác và yêu cầu những người sử dụng trang web này cũng phải như vậy. Nếu bạn tin rằng sản phẩm của bạn bị sao chép một cách bất hợp pháp thì xin vui lòng gửi thông tin cho Cục sở hữu trí tuệ tại địa chỉ dưới đây.

Địa chỉ, số điện thoại và email của bạn

Mô tả một sản phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;

Mô tả hành vi vi phạm bị cáo buộc và địa điểm của tài liệu vi phạm bị cáo buộc;

Lời khẳng định rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tranh chấp là không được phép, chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật;

Chữ ký tay hoặc chữ kí điện tử của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền; và

Lời khẳng định của bạn, cam kết không khai man, rằng thông tin trong Thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Cục sở hữu trí tuệ:
Diageo North America, Inc., 801 Main Avenue, Norwalk, CT 06851. Attn: Evan Gourvitz, Sr. Counsel Litigation, Intellectual Property, Số điện thoại: 01 203 2294264, số Fax: 203-229-8925, Email: copyright@diageo.com.

Chúng tôi không thể loại bỏ nội dung liên kết đã được lưu trữ bởi đường liên kết trang web. Bạn cần liên hệ với các đường liên kết trang web thích hợp để việc loại bỏ thông báo của bạn.

17. Quản lý xuất khẩu

Trong chừng mực dữ liệu phần mềm và phần cứng có thể truy cập thông qua các trang web, chẳng hạn dữ liệu phần mềm và phần cứng sẽ dựa theo việc quản lý xuất khẩu, tái xuất khẩu và / hoặc nhập khẩu được áp đặt bởi Hoa Kỳ hay bất cứ quyền hạn nào khác, và có thể không được tải về, xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu trong phạm vi pháp luật của bất cứ quyền hạn hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn: (a) vào (hoặc đến một quốc gia hoặc khu vực) của bất kỳ quốc gia có liên quan mà Mỹ đặt lệnh cấm vận hay hạn chế xuất khẩu vào; (b) nằm trong Danh sách các quốc gia được chỉ định của bộ ngân khố Hoa Kỳ, hoặc (c) nằm trong Danh sách hàng hóa bị cấm xuất cảng của thương mại Hoa Kỳ

18. Luật pháp và thẩm quyền

Tất cả Điều khỏan và Điều kiện trên, bao gồm cả Điều khỏan bảo mật và tất cả vấn đề liên quan đến trang web sẽ được kiểm soát bởi [Luật___] mà không liên quan đến mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. Bất kỳ thủ tục pháp lý phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này chống lại hoặc liên quan đến chúng tôi hoặc bất kỳ bên được bồi thường nào đều sẽ phải chịu thẩm quyền độc quyền của [bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào nằm trong _______], và do đó bạn sẽ phải đồng ý vô điều kiện với tất cả phán quyết của các tòa án này.TÓM TẮT CẬP NHẬT [Lưu ý: Điều này sẽ xác định những thay đổi đối với các Điều khoản & Điều kiện từ các phiên bản trước trên các trang web cụ thể ..]
Mô tả việc sửa đổi nội dung từ các phiên bản trước:
[Ngày áp dụng]
© [NĂM] [TÊN THƯƠNG HIỆU] [NƠI ĐĂNG KÍ] (đăng kí tại [THẨM QUYỀN THÀNH LẬP CÔNG TY] [với số đăng kí [SỐ]) Bản quyền đã được bảo hộ.

Phiên bản 9.0 đã cập nhật [Ngày áp dụng]