Types of whisky

ความแตกต่างระหว่างซิงเกิ้ลมอลต์สก๊อตช์วิสกี้กับเบลนเดดสก๊อตช์วิสกี้คืออะไร หรือ ระหว่างวิสกี้ (มี e) วิสกี้ (ไม่มี e) เบอร์เบิ้น วิสกี้เทนเนสซี และวิสกี้ไรย์?

หากอ้างอิงตามนิยามที่กว้างที่สุด วิสกี้คือเครื่องดื่มที่กลั่นจากการหมักข้าวมอลต์ มอลต์คือเมล็ดข้าวที่ถูกปล่อยให้แตกหน่อแล้วนำไปตากแห้ง โดยเฉพาะข้าวบาเลย์และข้าวไรย์ กรรมวิธีการเตรียมข้าวมอลต์นั้นเรียกว่า "malting".

ภาพต้นข้าวบาร์เลย์ในทุ่งระยะใกล้

คำว่าวิสกี้จะสะกดด้วยตัว e หรือไม่มีตัว e ก็ได้ โดยทั่วไปแล้วขึ้นอยู่กับว่าผลิตจากที่ใด.

ในประเทศสกอตแลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และอื่นๆ คำว่าวิสกี้จะสะกดโดยไม่มีตัว 'e' ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและไอร์แลนด์จะสะกดคำว่าวิสกี้โดยมีตัว 'e' มากกว่า

ความแตกต่างหลักระหว่างประเภทวิสกี้แต่ละประเภทอขึ้นอยู่กับปัจจัยสี่ประการด้วยกัน คือ ธัญพืชที่นำมาใช้ กรรมวิธีการผลิต สถานที่ผลิต และระยะเวลาการบ่ม

SCOTCH WHISKY

สก๊อตช์วิสกี้ต้องผลิตมาจากข้าวบาเลย์หรือธัญพืชที่บ่มหมักในถังโอ๊กที่มีปริมาณไม่เกิน 700 ลิตรและต้องบ่มไม่ต่ำกว่าสามปี วิสกี้หนึ่งเบลนด์หรือสองเบลนด์นั้นมีการผลิตอยู่ทั่วทุกมุมโลก แต่การจะเรียกวิสกี้เบลนด์นั้นว่าสก๊อตช์วิสกี้ได้ จะต้องผลิตในสกอตแลนด์เท่านั้น

หม้อกลั่นทองแดงเรียงรายตามผนัง

Single Malt Whisky

คือ วิสกี้ที่ผลิตขึ้นจากโรงกลั่นเดี่ยวที่ใช้เพียงข้าวบาเลย์หมัก น้ำ และยีสต์ในการผลิต

ซิงเกิ้ลมอลต์วิสกี้แบบดั้งเดิมผลิตขึ้นในภูมิภาคห้าเขตด้วยกัน ได้แก่ โลว์แลนด์ ไฮย์แลนด์ สเปย์ไซด์ ไอร์แลนด์ และแคมเบลท์ทาวน์ ภูมิภาคที่แตกต่างกันจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน อาทิเช่นรสผลไม้ ความสด กลิ่นมอลต์ และ กลิ่นบุหรี่แห้ง

ภาพสะท้อนบนพื้นผิวหม้อกลั่นทองแดง

Grain Whisky

คือ วิสกี้ที่ใช้ข้าวโพดหรือข้าวสาลี หรือทั้งสองอย่างเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

หม้อกลั่นทองแดงจำนวนมากในห้อง

Blended Whisky

เบลนเดดสก๊อตช์วิสกี้ผลิตขึ้นจากการผสมซิงเกิ้ลมอลต์และซิงเกิ้ลเกรนวิสกี้ไว้ด้วยกัน ข้อดีของการผสมวิสกี้ทั้งสองชนิดไว้ด้วยกันช่วยรักษารสชาติและคุณภาพของวิสกี้ให้คงเดิมทุกครั้งที่ดื่ม

ในเบลนเดดสก๊อตช์วิสกี้ที่มีการบ่งบอกอายุ อายุดังกล่าวหมายถึงวิสกี้อายุน้อยที่สุดที่นำมาใช้ผสม

Irish Whiskey

คือ วิสกี้ชนิดใดก็ได้ที่ผลิตในเอเชอร์ (สาธารณรัฐไอร์แลนด์) หรือในไอร์แลนด์เหนือ ไอริชวิสกี้แตกต่างจากสก๊อตช์วิสกี้ตรงที่สามารถใช้ธัญพืชหมักในสัดส่วนใดก็ได้ แต่จำเป็นต้องบ่มในถังไม้เป็นเวลาอย่างน้อยสามปีเช่นเดียวกับสก๊อตช์วิสกี้

JAPANESE WHISKY

วิสกี้ญี่ปุ่นมักจะมีกรรมวิธีการผลิตเช่นเดียวกับสก๊อตช์วิสกี้ โดยวิสกี้ญี่ปุ่นเริ่มผลิตตั้งแต่ปี 1920 แต่พึ่งวางจำหน่ายในวงกว้างนอกประเทศญี่ปุ่นเมื่อสิบปีที่แล้ว

ถังวิสกี้หลากสี

AMERICAN-STYLE WHISKIES

เบอร์เบิ้น

เบอร์เบิ้นเป็นวิสกี้อเมริกันที่ทำจากธัญพืชหมักซึ่งมีส่วนผสมของข้าวโพดอย่างน้อย 51% กฎเกณฑ์ที่ระบุคุณลักษณะความเป็นเบอร์เบิ้นนั้นรัดกุมน้อยกว่าสก๊อตช์วิสกี้ แต่ต้องผลิตภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นจึงจะตรงกับคุณสมบัติที่ตั้งไว้

เสตรจเบอร์เบิ้น

คือ เบอร์เบิ้นที่ผลิตขึ้นในรัฐใดรัฐหนึ่งของอเมริกัน ยกตัวอย่างเช่น รัฐเคนตัคกี้ โดยต้องมีอายุการบ่มอย่างน้อยสองปีและต้องไม่ใส่สารเติมแต่ง อาทิเช่น สารปรุงรส หรือ สี

เบลนเดดเบอร์เบิ้น

เบลนเดดเบอร์เบิ้นสามารถผสมสุราหรือสารปรุงรสอื่นๆ ได้ แต่จะต้องมีสัดส่วนของเสตรจเบอร์เบิ้นอย่างน้อย 51%

วิสกกี้เทนเนสซี

มีเหมือนกับเบอร์เบิ้นทุกประการแต่แตกต่างจากเบอร์เบิ้นตรงที่มีการกรองกลิ่นถ่านหินออกหลังจากกระบวนการกลั่น

วิสกี้ไรย์

โดยทั่วไปวิสกี้ไรย์มักผลิตในทวีปอเมริกาเหนือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิสกี้ไรย์จะต้องบ่มจากธัญพืชหมักที่มีส่วนประกอบของข้าวไรย์อย่างน้อย 51% กฎเกณฑ์การผลิตวิสกี้ไรย์แคนาดานั้นรัดกุมน้อยกว่าวิสกี้ไรย์อเมริกา และ อนุญาตมีส่วนประกอบของข้าวไรย์ได้น้อยกว่าครึ่ง วิสกี้แต่งรส

วิสกี้แต่งรส

หากอธิบายโดยกว้างๆ แล้ว วิสกี้แต่งรส คือ วิสกี้ที่ใส่สารแต่งรสเพียงชนิดเดียวแต่ไม่เติมสารให้ความหวาน สารแต่งรสที่ได้รับความนิยม ได้แก่ น้ำผึ้ง เครื่องเทศ และ แอปเปิ้ล วิสกี้แต่งรสสามารถทำเองได้ หรือ ผลิตออกจำหน่ายเป็นรุ่นพิเศษของวิสกี้บางรุ่น

วิสกี้ลิเคียวร์

หากอธิบายโดยกว้างๆ แล้ว วิสกี้ลิเคียวร์ คือ วิสกี้แต่งรสที่เติมสารให้ความหวานลงไป ตามธรรมเนียมแล้วจะเสิร์ฟเป็นเครื่องดื่มหลังอาหาร วิสกี้ลิเคียวร์แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ วิสกี้ที่มีส่วนผสมของครีม และวิสกี้ที่ไม่มีส่วนผสมของครีม

วัวที่ราบสูงในทุ่ง

Explore our whisky

Bottle of Johnnie Walker Colour whisky range

วิสกี้ทั้งหมดของเรา