TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze website is ontworpen om voor zoveel mogelijk gebruikers toegankeelijk te zijn en we zijn regelmatig op zoek naar manieren om de toegankelijkheid te verbeteren. We hebben ons best gedaan om de site voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken, maar als je vindt dat er iets verbeterd kan worden, neem dan alsjeblieft contact met ons op. De toegankelijkheidsinformatie zie je hieronder.

TOEGANKELIJKHEIDSINFORMATIE

Eigenschappen - HTML

Koppen

Deze site maakt gebruik van HTML-koppen om de pagina-inhoud te organiseren. Sommige ondersteunende technologieën laten je van kop naar kop navigeren met een sneltoets.

Tekstgrootte

Je kunt de tekstgrootte aanpassen met de bedieningsfuncties van je browser. Als je bijvoorbeeld Internet Explorer gebruikt, dan kies je Tekengrootte onder het menu-onderdeel Beeld. Kies vervolgens de grootte die je wilt. Als je een muis met scrollwiel hebt, dan houd je deze ingedrukt en scroll je op en neer om de tekstgrootte aan te passen.

Afbeeldingen en Alt tags

Alle afbeeldingen die worden gebruikt op de site bevatten 'Alt' tag tekstomschrijvingen. Hierdoor kunnen gebruikers lezen wat er op de afbeelding staat, ook als deze niet laadt, als afbeeldingen zijn uitgeschakeld of als een schermlezer wordt gebruikt om de internetpagina te lezen.

FORMULIEREN

Je kunt alle velden in de verschillende formulieren op deze site eenvoudig betreden. Bij de meeste browsers kun je van veld naar veld navigeren met de "Tab"-toets.