DIAGEO PRIVACY AND COOKIE NOTICE

Deze Privacy & Cookie Notice geeft een globaal overzicht van de volledige Privacy & Cookie Notice (klik hier om deze te openen) en vat de belangrijkste informatie samen over de wijzewaarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Deze privacy notice heeft betrekking op persoonsgegevens die verzameld zijn via deze website [vul uw website in], die beheerd wordt door Diageo plc – ’s werelds grootste premium drank bedrijf - of door één van haar groepsondernemingen. [vul merk(en) in waar de website betrekking op heeft] is één van Diageo’s voortreffelijke collecties van alcoholhoudende dranken.

Op relevante plaatsen vindt u hyperlinks, waarmee u onmiddellijk nadere informatie in dit document vindt. De links in deze Privacy & Cookie Notice linken niet door naar externe websites of inhoud.

Inleiding

Klik hier voor meer informatie over Diageo plc.

2. Heeft u de wettelijk vereiste leeftijd om alcohol te kopen?

Geef ons geen persoonsgegevens als u niet de wettelijk vereiste leeftijd heeft om alcohol te kopen.

Als wij veronderstellen dat u jonger bent dan de wettelijk vereiste leeftijd zullen wij al het mogelijke doen om uw persoonsgegevens uit onze administratie te verwijderen.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbaar individu, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

4. Het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens door Diageo

Wij verzamelen persoonsgegevens die u naar eigen keuze aan ons verstrekt. Ditomvat onder andere de gegevens die u verstrekt bij het registreren op onze website, bij het in contact komen met ons, bij het invullen van onderzoeken of vragenlijsten, bij het deelnemen aan prijsvragen en bij het plaatsen van gegevens op openbare gedeelten van onze websites.

Door het gebruik van deze en andere websites van Diageo (waaronder ook hetdoorbladeren van dergelijke sites valt) kunt u ons voorzien van persoonsgegevens zoals uw naam, contactgegevens, persoonlijke voorkeuren en details over uw website-gebruik.

Door dit te doen, gaat u ermee akkoord dat wij deze gegevens gebruiken zoalsuiteengezet wordt in deze Privacy & Cookie Notice en onze volledige Privacy & Cookie Notice.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verstrek dan alstublieft geengegevens aan ons of maak uw bezwaren kenbaar via de contactgegevens hieronder.

5. Cookies

Zoals vele andere websites, gebruiken wij “cookies” om informatie over bezoekers van onze website te verzamelen en op te slaan.

Een cookie is een stukje text met informatie dat een website verzendt naar het cookie bestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website kan herinneren wie u bent.

Een cookie bevat met name de domeinnaam waar de cookie vandaan komt, de “levensduur” van de cookie, en een waarde, doorgaans een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Wij gebruiken de cookies alleen om de technische functionaliteit van onze website te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over de soorten cookies die wij gebruiken en wat u kunt doen om cookies in of uit te schakelen (zie hiervoor de volledige Privacy& Cookie Notice)

6. Het gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken wij uitsluitend om u te voorzien van de specifieke informatie en diensten waar u om vraagt en om u te voorzien van extra informatie en diensten die voor u interessant kunnen zijn.

7. Het verstrekken of doorgeven van persoonsgegevens

Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met bedrijven die niet tot de Diageo-bedrijven behoren en met andere derden die diensten verlenen voor Diageo-bedrijven. Dit gebeurt uitsluitend als deze bedrijven afdoende bescherming van uw gegevens bieden, en – in sommige gevallen – slechts nadat u uw toestemming heeft gegeven.

In sommige gevallen kan dit betekenen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere landen (waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada en andere landen binnen en buiten de Europese Economische Ruimte) waar Diageo-bedrijven of andere bedrijven of andere derden uw persoonsgegevens bewerken en behandelen.

Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, geeft u aan dat u volledigbegrip heeft van en akkoord gaat met dergelijk gebruik en de doorgifte van uw persoonsgegevens, zoals dit in deze verkorte versie van de Privacy & Cookie Notice en onze volledige Privacy & Cookie Notice wordt uiteengezet.

8. Openbare (of interactieve) delen van onze website

Gegevens die u plaats op of via de openbare delen van de site (zoals chat rooms, nieuwsbrieven en discussiegroepen) zijn algemeen toegankelijk en kunnen worden verzameld en gebruikt door derden.

9. Beveiliging

Beveiliging nemen wij serieus en wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om deveiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben geschikte fysieke, elektronische en organisatorische procedures ingesteld, om de gegevens die we verzamelen te bewaken.

We hebben geen controle over de privacy van welke communicatie dan ook tijdenshet doorzenden daarvan. We adviseren u dan ook om geen vertrouwelijke, beschermde of gevoelige gegevens op te nemen in dergelijke communicaties. Klik hier voor meer informatie.

10. Uitschrijving, toegang, vragen en verdere informatie

Op uw verzoek, en als dat door wetgeving vereist is, zullen wij de persoonsgegevensdie wij van u hebben bevestigen, delen en/of bijwerken. Om uw privacy te beschermen kan het echter voorkomen dat we eerst uw identiteit verifiëren.

U kunt er op ieder moment voor kiezen ons een verzoek tot uitschrijving te sturen als u geen marketinginformatie meer wilt ontvangen.

Als u geen berichten meer wenst te ontvangen van Diageo of over Diageo merken, neem dan contact op met: [voeg betreffend emailadres in/uitschrijven website]

Klik hier voor meer informatie over uw keuzes.

Contact

Als u een opmerking, vraag of klacht heeft over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, neem dan contact met ons op via:

Post: Data Privacy Officer, Corporate Centre Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

PRIVACY & COOKIE NOTICE (volledige versie)

1. INLEIDING

Deze website wordt beheerd door een onderneming die deel uitmaakt van de Diageo groep, waarvan Diageo plc de uiteindelijke holdingmaatschappij is (geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 23307 en gevestigd te Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom).

De verantwoordelijke (zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens) voor het verwerken van persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy & Cookie Notice is [vul de naam + vestiging van de rechtpersoon in die verantwoordelijk is voor de website]. [Naam] heeft het verwerken van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (nummer: ##).

Alle verwijzingen naar ‘ons’, ‘wij’, of ‘bedrijf’ in deze verklaring en in de daarin opgenomen gedragslijn moeten beschouwd worden als verwijzingen naar Diageo plc, haar dochtermaatschappijen, filialen en/of haar partners, voor zover van toepassing.

Wij spannen ons in om uw persoonlijke privacy te beschermen. Wij bieden u deze privacy statement aan om u te helpen begrijpen wat wij kunnen doen met persoonsgegevens die we van u krijgen. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, geeft u aan dat u akkoord gaat met onze Privacy & Cookie Notice en dat ermee akkoord gaat dat wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en openbaar maken, zoals omschreven in deze Privacy & Cookie Notice. Als u niet akkoord gaat met deze statement, verstrek dan geen persoonsgegevens aan ons. Deze Privacy & Cookie Notice is opgenomen in, en een onderdeel van de Algemene Voorwaarden << waar mogelijk moet hier een link geplaatst worden naar de Algemene Voorwaarden van de website>>, die het algemene gebruik van de site door u regelen. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de doelen die hieronder uiteengezet worden.

Het kan nodig zijn dat wij deze Privacy & Cookie Notice af en toe bijwerken. We raden u dan ook aan deze pagina regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie gelezen heeft.

Hier vindt u de veranderingen in de Privacy & Cookie Notice:

Datum laatst bijgewerkt: <<hier moet de datum worden ingevuld waarop de nieuwe Privacy & Cookie Notice gepubliceerd is op de website>>

Beschrijving van essentiële wijzigingen:
Artikel 3 – Beschrijving van persoonsgegevens
Artikel 4 – Beschrijving van het verzamelen van persoonsgegevens
Artikel 5 – Het gebruik van cookies en clear gifs
persoonsgegevens
Artikel 7 – Beschrijving van het delen van persoonsgegevens
Artikel 8 – Het plaatsen van gegevens in openbare forums
Artikel 10 – Veranderingen aan uw privacy voorkeuren
Artikel 12 – Beschrijving van het gebruik van links, referenties, koppelingen en inhoud van sites van derden

2. Wettelijk vereiste leeftijd

U moet ons niet voorzien van persoonsgegevens als u de wettelijk vereiste leeftijd voor het kopen van alcohol in het rechtsgebied waarin u verblijft en (als dit anders is) in het rechtsgebied van waaruit u de site benadert, nog niet heeft bereikt. Het is niet onze bedoeling persoonsgegevens te verzamelen van personen onder de wettelijk vereiste leeftijd, of om alcoholhoudende dranken te verkopen aan iemand onder de wettelijk vereiste leeftijd. Als we een bericht ontvangen of aannemen dat iemand die onder de wettelijk vereiste leeftijd ons voorzien heeft van persoonsgegevens, zullen we alle redelijke inspanningen doen om die persoonsgegevens uit onze files te verwijderen, of zullen wij die persoonsgegevens markeren en (voor zover wettelijk toegestaan) bewaren met als uitsluitend doel het zeker stellen dat deze gegevens niet langer worden gebruikt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens over een identificeerbaar individu, zoalsgedefinieerd in de toepasselijke wetgeving.

4. Het verzamelen van persoonsgegevens

Het is uw keuze om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wij verzamelen alleen die persoonsgegevens die u naar eigen keuze aan ons verstrekt. In bepaalde gevallen geven wij u de keuze om te selecteren of u informatie wenst te ontvangen van ons, of van door ons vertrouwde derden (bijvoorbeeld door de keuze wel of geen speciale reclameaanbiedingen te ontvangen). In bepaalde gevallen heeft u deze keuze niet, bijvoorbeeld wanneer wij contractuele verplichtingen met u nakomen, een door u gevraagde transactie uitvoeren, of als dat wettelijk bepaald is.

U kunt ervoor kiezen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, als u bijvoorbeeld: informatie bij ons aanvraagt; zich inschrijft op de website; een bericht doorstuurt naar een vriend; een product koopt; een vragenlijst of een ander formulier invult waarin uw persoonsgegevens zijn opgenomen; ons vraagt om u van informatie te voorzien; meedoet aan een prijsvraag/wedstrijd; informatie plaats op de openbare delen van de site; gebruik maakt van een aanbieding.

Door persoonsgegevens aan ons te vertrekken, geeft u te kennen dat u volledig begrip heeft van en duidelijk instemt met het doorsturen van deze persoonsgegevens naar, en de verzameling en verwerking van deze gegevens in, andere landen of gebieden. Elk dergelijk doorsturen en verwerken gebeurt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Notice.

5. Cookies

Een cookie is een stukje text met informatie dat een website verzendt naar het cookie bestand van de browser op de harde schijf van uw computer, zodat de website kan herinneren wie u bent.

Een cookie bevat met name de domeinnaam waar de cookie vandaan komt, de “levensduur” van de cookie, en een waarde, doorgaans een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Welke soorten cookies worden gebruikt op deze website?

Soorten cookies die op deze website gebruikt kunnen worden;

Voorkeur Cookie – op uw verzoek kunnen we een cookie plaatsen om uw voorkeurente onthouden, zodat u niet steeds opnieuw uw details hoeft in te vullen (land/leeftijd en taalvoorkeuren) op onze startpagina. Dit is niet geschikt als u uw computer deelt met iemand anders.

Sociale uitwisselbaarheid - Dit is een cookie die u identificeert als gebruiker vansociale netwerk sites zoals Facebook en Twitter en welke interactie toelaat tussen uw activiteit op sociale netwerk sites en op onze website. Het maakt de overgang tussen de websites eenvoudiger.

Site Analystics – We gebruiken Google Analystics om het gebruik te analyseren van onze website. Dit analytische hulpmiddel gebruikt ‘cookies’, ofwel geplaatste tekstbestanden op uw computer, om standaard internet loginformatie en informatie over het bezoekersgedrag te verzamelen in een anonieme vorm. De informatie die de cookie genereert over uw gebruik van de website (inclusief uw IP adres) wordt verzonden naar Google. Deze informatie wordt dan gebruikt om het gebruik van websitebezoekers te evalueren en statistische rapporten samen te stellen over websitegebruik. Wanneer u niet wilt dat uw internetgedrag - op enige website - door Google Analytics wordt gevolgd, bezoek dan http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sessie Cookies – We gebruiken sessie cookies, ofwel tijdelijke cookies die degebruiker helpen de hele site af te gaan, en die de voorkeuren onthoudt die u heeft geselecteerd tijdens de sessie. Deze cookies worden verwijderd zodra u de site verlaat.

Content Management cookies – Dit zijn cookies die nodig zijn voor de site om het content management systeem te laten werken

Template preference cookies – Deze cookies zijn noodzakelijk voor mobiele sites en stellen de site in staat om zich aan te passen en te verschijnen zoals de site is bedoeld.

Hoe schakel ik cookies uit/in?

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren via de instellingen in uw browser. Echter, u kunt u na uitschakeling van de cookies mogelijk niet meer alle interactieve toepassingen gebruiken van onze website.

Er zijn diverse mogelijkheden om het gebruik van cookies te beheersen. Kijk daarvoor naar de instructies in de Help-optie van uw browser om meer te leren van deze functies. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld gaan naar de Extra/Internet opties/Beveiliging en Privacy Tabs om de browser naar uw wens aan te passen. Wanneer u verschillende computers op verschillende locaties gebruikt, dan dient u zich ervan te verzekeren dat elke browser is aangepast aan de cookie instellingen van uw voorkeur.

Er zijn diverse mogelijkheden om het gebruik van cookies te beheersen. Kijk daarvoor naar de instructies in de Help-optie van uw browser om meer te leren van deze functies. In Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld gaan naar de Extra/Internet opties/Beveiliging en Privacy Tabs om de browser naar uw wens aan te passen. Wanneer u verschillende computers op verschillende locaties gebruikt, dan dient u zich ervan te verzekeren dat elke browser is aangepast aan de cookie instellingen van uw voorkeur.

U kunt eenvoudig alle cookies verwijderen die zijn geïnstalleerd in de cookie folder browser. Wanneer u Microsoft Windows Explorer gebruikt, dan kunt u bijvoorbeeld:

- ‘Windows Explorer’ openen
- de ‘Zoek’ button op de toolbar aanklikken
- “cookie” in de zoek box voor ‘Folders en bestanden’ intypen
-  ‘Mijn Computer’ in de ‘Look In’ box selecteren
- klikken op ‘Zoek nu’, en dubbel klik op de gevonden folders
- ‘Selecteer’ ieder cookie bestand
- drukken op de ‘Delete’ toets op uw toetsenbord

Wanneer u geen gebruikt maakt van Microsoft Windows Explorer, dan moet u ‘cookies’ selecteren in de ‘Help’-optie voor informatie over uw cookie folder.

6. Het gebruik van persoonsgegevens

We kunnen de met betrekking tot u verzamelde persoonsgegevens gebruiken om u te voorzien van specifiek door u gevraagde diensten, maar ook om u te voorzien van extra diensten die interessant voor u kunnen zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

Marketing communicatie. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren over onze producten en diensten en die van onze dochtermaatschappijen, bij ons aangesloten bedrijven, onze moedermaatschappijen en aan elk van hen gerelateerde bedrijven.

Marketing analyses. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor interne marketing analyses, bijvoorbeeld om trends bij onze klanten te signaleren of om het aantal bezoeken aan onze websites te meten.

Transactie doeleinden. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te reageren op uw vragen en verzoeken, om uw rekeningen/account te onderhouden en om transacties te regelen zoals betalingen per creditcard voor alle goederen die u bij ons of onze agenten bestelt, of voor de uitvoering van dergelijke transacties (bijv. levering).

Doorsturen naar een vriend. Als u ons voorziet van gegevens van een ander individu, bijvoorbeeld als u ons vraagt om informatie van een van onze websites naar iemand te sturen, zullen we slechts die gegevens naar die persoon sturen waar u specifiek om gevraagd heeft. Wij zullen geen extra berichten naar deze persoon/personen zenden op basis van het feit dat u ons van zijn/haar/hun gegevens heeft voorzien. U dient te bevestigen dat uw vriend de wettelijke toegestane leeftijd heeft in het rechtsgebied waar hij/zij zich bevindt, voordat wij de gevraagde informatie sturen.

7. Het verstrekken van persoonsgegevens

Wij hechten veel waarde aan uw persoonsgegevens en delen die slechts met derden als die uw gegevens adequaat beveiligen. Af en toe kunnen wij persoonsgegevens doorsturen aan:

(a) derden, aan wie u uw toestemming heeft verleend;
(b) onze dienstverleners en toeleveranciers, waaronder onze dochterbedrijven,ingehuurd om namens ons taken uit te voeren, of om diensten aan ons te leveren (zoals opslag en aflevering; marketing en reclame; creditcard- en gegevens afhandeling; leeftijd verificatie; ontwikkeling van programmatuur; websitehosting en websitebeheer; informatietechnologie en kantoordiensten; juridische diensten, financiële diensten, accountant diensten en andere professionele dienstverleners; en andere diensten verbonden met ons bedrijf), op voorwaarde dat dergelijke dienstverleners en toeleveranciers de persoonsgegevens niet verzamelen, gebruiken of doorsturen voor elke andere reden dan om zulke taken voor ons uit te voeren, diensten aan ons te leveren, of anderszins vereist door wetgeving;
(c) derden die, naar onze redelijke inschatting, de gegevens zoeken of aanleveren,opererend als de door u geautoriseerde of benoemde juridische zaakwaarnemer; of
(d) zorgvuldig geselecteerde derden, waaronder onze dochtermaatschappijen, met hetdoel u marketing- en advertentie-informatie van derden toe te sturen die voor u interessant kan zijn. In dit soort gevallen zijn deze organisaties gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en beperkingen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Voordat wij derden, die geen aangesloten bedrijven of personen zijn, toestemming geven om u dergelijke marketing en advertentie-informatie toe te sturen, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen;
(e) een persoon of entiteit, waaronder onze dochtermaatschappijen, in het geval van eenverkoop, fusie, samenvoeging, een verandering van zeggenschap, overdracht van essentiële bedrijfsmiddelen, financiering, reorganisatie, of liquidatie waarbij wij informatie betreffende uw relatie met ons (zonder beperkingen, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie die u aanlevert en overige informatie betreffende uw relatie met ons) overdragen, verkopen, of toewijzen aan een dergelijke derde; en aan
(f) wetshandhavers, regerings- of regulerende instellingen, of derden, om te voldoen aan relevante wetgeving of wanneer we menen dat dergelijke actie nodig is om te voldoen aan relevante wetgeving of om onszelf en/of derden te beschermen of te verdedigen tegen fouten, onachtzaamheid, contractbreuk, diefstal, fraude of andere illegale of schadelijke activiteiten en om fouten, onachtzaamheid, contractbreuk, diefstal, fraude, of dergelijke activiteiten te ontdekken, om te voldoen aan onze toezicht- en veiligheidseisen, of om naleving van ons ondernemingsbeleid te onderzoeken, onze procedures en onze juridische of contractuele verplichtingen.

8. Openbare (of interactieve) delen van onze websites

De informatie die u plaats op of via de openbare delen van de site (bijv. chat rooms, nieuwsbrieven, discussiegroepen, of sociale netwerk modules) is doorgaans toegankelijk voor derden en kan verzameld en gebruikt worden door derden. Dit kan resulteren in ongevraagde berichten of ander contact van derden. U doet er goed aan geen persoonsgegevens over uzelf te plaatsen op de openbare (of interactieve) delen van de site. De hier bedoelde persoonsgegevens vallen niet onder deze Privacy & Cookie Notice.

9. Beveiliging

Wij nemen beveiliging serieus en wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij hebben geschikte fysieke, elektronische en organisatorische procedures ingesteld, om de gegevens die we verzamelen te bewaken. We hebben echter geen controle over de privacy van welke communicatie dan ook tijdens het doorzenden daarvan. We adviseren u dan ook om geen vertrouwelijke, beschermde of gevoelige gegevens op te nemen in dergelijke communicaties.

In het onwaarschijnlijke geval dat wij menen dat de beveiliging van de persoonsgegevens die in ons bezit zijn of die wij beheren is geschonden, zullen wij trachten u daarvan op de hoogte te brengen. Als dit van toepassing is zullen wij er alles aan doen om u onder de gegeven omstandigheden zo snel mogelijk te berichten. Als we over uw emailadres beschikken, zullen wij u via email berichten.

We herinneren u eraan dat u, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van deze website, waarvan deze Privacy & Cookie Notice deel uitmaakt, verantwoordelijk bent voor het bewaken van de vertrouwelijkheid van account en uw wachtwoord en dat u verantwoordelijk bent voor iedere activiteit die onder uw account en wachtwoord wordt ondernomen. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de verspreiding en het gebruik van uw wachtwoord en de toegang tot en het gebruik van uw account te regelen. Laat het ons weten als u uw account wenst te annuleren. Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, voor enig verlies of enige schade die voorkomt uit het feit dat u er niet in slaagt aan deze verplichting te voldoen.

10. Uitschrijving, toegang, vragen en verdere informatie

Op uw verzoek, en als dat door wetgeving vereist is, zullen wij - in het geval u contact met ons zoekt met gebruikmaking van de uitschrijvings-gegevens die hieronder zijn vermeld - aan u bevestigen welke gegevens we van u hebben, uw gegevens wijzigen, uw gegevens verwijderen, tegemoetkomen aan een specifiek opt-out verzoek (inclusief verzoeken waar u eerder koos voor opt-in met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens) en/of enige onnauwkeurigheden in die persoonsgegevens corrigeren.

Als u zich wilt uitschrijven met betrekking tot [merk] berichten of met betrekking alle berichten  over Diageo merken, neem dan s.v.p. contact op met: [MERK]@[DOMEIN NAAM]

11. Portfolio toestemming

Als u toestemming heeft gegeven om berichten te ontvangen over Diageo merken in het algemeen (bijvoorbeeld door te kiezen voor de optie om nieuws en speciale aanbiedingen per email te ontvangen over Diageo’s overige vooraanstaande merken), kunt u af en toe berichten ontvangen over merken waar u niet specifiek om verzocht hebt. Informatie over veel merken van Diageo kunt u vinden op www.diageobrands.com.www.diageobrands.com.

Incidenteel kunnen wij u berichten sturen over merken die niet vermeld staan op www.diageobrands.com (bijvoorbeeld nieuwe merken). We raden u aan om regelmatig www.diageobrands.com te raadplegen, aangezien de lijst van vermelde merken regelmatig zal worden herzien.

Wanneer u ons een algemene toestemming geeft voor het versturen van berichten naar u over onze merken wil dat niet zeggen dat u berichten zult ontvangen over alle merken van Diageo. We zullen u slechts berichten sturen over die merken waarvan wij denken dat die voor u in het bijzonder interessant zijn. Alle hier bedoelde berichten bieden u de mogelijkheid tot uitschrijving van het merk in kwestie en/of van alle berichten over de merken van Diageo.

Als u een vraag heeft betreffende privacy, bezorgd bent of een klacht heeft, neem dan s.v.p. contact op met: Data Privacy Officer, Corporate Centre Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom

12. Interfaces met websites van derden

De site kan links, referenties en inhoud bevatten van andere websites die niet onder onze controle vallen. Wees ervan bewust dat wij beperkte of geen controle hebben over deze websites en dat onze Privacy & Cookie Notice niet van toepassing is op deze sites. We adviseren u om de Privacy & Cookie Notice en de algemene- of gebruiksvoorwaarden te lezen van alle gelinkte websites, van alle websites waar naar wordt verwezen en van alle verbonden websites die u bezoekt.

Deze Privacy & Cookie Notice laat wanneer dit vereist is bijkomende juridische eisen in de rechtsgebieden waar wij ons werk uitvoeren onverlet. Niets in deze Privacy & Cookie Notice of anderszins zal enig recht of enige claim creëren of daaraan bijdragen (hetzij juridisch of op billijkheid berustend, of anderszins) die iemand juridisch of anderszins kan hebben ten opzichte van het bedrijf of enige derde, of tegen elk van de respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers (collectief de “Diageo Groep”). Ook zal het bestaan van deze Privacy & Cookie Notice of het gebruik hiervan de Diageo Groep geen enkele verplichting opleggen aan of daartoe bijdragen of enige aansprakelijkheid van de Diageo Groep in het leven roepen die de Diageo Groep al niet reeds juridisch heeft.

© [VUL JAAR IN] [NAAM VAN MERKBEZITTEND BEDRIJF] [GEREGISTREERD ADRES] (geregistreerd in [RECHTSGEBIED VAN ONDERNEMING] [onder registratienummer [NUMMER]) Alle rechten voorbehouden. Versie 9.2 de datum [VUL DATUM IN WAAROP U LIVE GAAT]