UPOZORNĚNÍ O SOUKROMÍ A COOKIES

Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie představuje úplnou verzi našeho prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie (pro zpřístupnění klikněte zde).  Obsahuje důležité informace týkající se způsobu, jakým shromažďujeme, používáme a sdílíme všechny získané osobní údaje. Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie se vztahuje na osobní údaje získané prostřednictvím této internetové stránky http://www.johnniewalker.com/cs-cz/, kterou provozuje společnost Diageo plc - přední společnost na světovém trhu s prémiovými nápoji - nebo některá z jejích společností ve skupině. Johnnie Walker nabízí mimořádnou kolekci značek alkoholických nápojů společnosti Diageo.

V některých místech jsou uvedeny hypertextové odkazy, které vás přemístí přímo na místo, kde se nacházejí bližší informace v tomto dokumentu. Odkazy v tomto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie vás nepřesměrují na externí internetové stránky nebo obsah.

1. Úvod

Pro více informací o společnosti Diageo plc klikněte zde

2. Dosáhli jste zákonem stanoveného věku pro realizaci nákupu?

Své osobní údaje nám neposkytujte, pokud jste dosud nedosáhli zákonem stanoveného věku pro nákup alkoholických nápojů.

V případě našeho přesvědčení, že jste tohoto věku dosud nedosáhli, učiníme vše, co je přiměřeně nutné, abychom vaše osobní údaje z našich záznamů odstranili.

3. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje o identifikovatelné osobě, které definují platné zákony.

4. Shromažďování a používání osobních údajů společností Diageo

Shromažďujeme osobní údaje, které jste se rozhodli nám poskytnout. Jedná se o informace použité při registraci na našich internetových stránkách, při kontaktování naší společností, provádění průzkumů či vyplňování dotazníků, účasti v soutěžích a umísťování údajů ve veřejných sekcích našich internetových stránek.

V důsledku svého používání těchto internetových stránek a jiných stránek společnosti Diageo (včetně jejich prohlížení) nám můžete poskytnout osobní údaje, jako např. své jméno, kontaktní údaje, osobní preference a údaje o použití internetové stránky z vaší strany.

V této souvislosti souhlasíte s tím, že budeme tyto informace používat tak, jak je stanoveno v tomto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie a v kompletní verzi našeho prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto údaje nám prosím neposkytujte, nebo nás informujte o svých námitkách s použitím níže uvedených kontaktních údajů.

5. Použití souborů cookies na našich internetových stránkách

Informace rovněž shromažďujeme pomocí internetových technologií, jako jsou „cookies“ a „clear gifs“ (označované tako jako „web bugs” nebo „web beacons“).

Pro více informací klikněte zde.

6. Použití osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, budeme používat pouze k tomu, abychom vám poskytovali konkrétní informace o služby, které požadujete, a další informace a služby, které pro vás mohou být zajímavé.

7. Sdílení osobních údajů

Může se jednat o sdílení vašich osobních údajů s jinými společnostmi než je Diageo, které poskytují služby jejím společnostem, a s určitými dalšími třetími osobami, avšak pouze v případě, že jsou schopny nabídnout odpovídající ochranu vašich údajů, a ve vybraných případech pouze tehdy, když s tím budete souhlasit.

V některých případech se může jednat o předání vašich osobních údajů do jiných států (včetně Spojeného království, Spojených států, Kanady a jiných zemí v Evropském hospodářském prostoru i mimo něj), kde společnost Diageo nebo jiné společnosti či třetí osoby působí a zpracovávají vaše osobní údaje.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, dáváte najevo, že plně rozumíte a jednoznačně souhlasíte s tímto použitím a předáním, které je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie a v jeho úplné verzi.

8. Veřejné (nebo neaktivní) sekce našich internetových stránek

Informace, které umísťujete ve veřejných sekcích stránek nebo jejich prostřednictvím (např. chatovací místnosti, vývěsky a diskusní skupiny) jsou obecně dostupné ostatním uživatelům internetu a mohou být jimi shromažďovány.

9. Bezpečnost

Bezpečnost nebereme na lehkou váhu a provádíme předběžná opatření, která vaše osobní údaje chrání. Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící procesy, abychom chránili údaje, které shromažďujeme.

S ohledem na povahu internetu nemáme žádnou kontrolu nad bezpečností jakékoliv komunikace během jejího přenosu k nám. Doporučujeme, abyste v této komunikaci nesdělovali důvěrné, vlastnické nebo citlivé údaje. Pro více informací klikněte zde.

10. Odhlášení, přístup, dotazy a další informace

Na vaši žádost a v případě, že to vyžadují zákony, budeme potvrzovat, sdílet anebo aktualizovat osobní údaje, které o vás máme.  Abychom však mohli chránit vaše soukromí, musíme nejprve ověřit vaši totožnost.

Můžete se kdykoliv rozhodnout, že si již nepřejete, aby vám byly zasílány marketingové informace.

V případě svého zájmu o odhlášení odběru obchodních sdělení od společnosti Diageo nebo o jejích značkách kontaktujte prosím: info@diageo.com

Pro více informací o svých možnostech výběru klikněte zde.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoliv připomínky, požadavky nebo stížnosti týkající se shromažďování nebo používání osobních údajů z naší strany, kontaktujte nás prosím:

Poštou: Inspektor ochrany údajů, Ústřední podnikové právní oddělení, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, Londýn, NW10 7HQ

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ A SOUBORECH COOKIE

1. Úvod

Tuto internetovou stránku provozuje člen skupiny Diageo, holdingové společnosti Diageo plc (zaregistrované v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 23307, se sídlem Lakeside Drive, Londýn, NW10 7HQ, Spojené království).

 

Veškeré odkazy na „nás“ nebo „společnost“ v tomto dokumentu a ve sdělení o přihlášení odběru jsou považovány za odkazy na společnost Diageo plc, její podřízené a dceřiné anebo přidružené podniky (dle toho, co se hodí).

 

Naší snahou je chránit vaše soukromí. Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie vám má pomoci porozumět tomu, jak smíme nakládat s osobními údaji, které od vás získáme. Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, projevujete svůj souhlas s naším prohlášením o ochraně soukromí a souborech cookie a s tím, že smíme shromažďovat, používat a prozrazovat vaše osobní údaje způsobem, který je uveden v tomto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, své osobní údaje nám prosím neposkytujte. Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie je začleněno do smluvních podmínek a je jejich součástí http://www.johnniewalker.com/cs-cz/terms-plus-conditions/, kdy tyto smluvní podmínky obecně upravují používání internetové stránky z vaší strany. Vaše údaje budeme používat pouze pro níže uvedené účely.

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie může být příležitostně nutné aktualizovat. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně navštěvovali a zajistili tak, že máte k dispozici tu nejaktuálnější verzi.

 

Změny prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie jsou uvedeny zde:

 

Datum poslední změny: 31.8.2015

 

Popis nejdůležitějších změn:

Oddíl 3 – Popis osobních údajů

Oddíl 4 – Popis způsobu shromažďování osobních údajů

Oddíl 5 – Používání souborů cookie a clear gifs

Oddíl 6 – Popis toho, jak jsou osobní údaje používány

Oddíl 7 – Popis způsobu předávání osobních údajů

Oddíl 8 – Zveřejňování údajů ve veřejných fórech

Oddíl 10 – Změny vašich preferencí týkajících se soukromí

Oddíl 12 – Popis používání odkazů, referencí, rozhraní a obsahu

stránek třetích osob

2. Zákonem stanovený věk pro nákup

Své osobní údaje nám nesmíte sdělovat, pokud jste dosud nedosáhli zákonem stanoveného věku pro nákup alkoholických nápojů v jurisdikci, v níž máte bydliště a (liší-li se) v jurisdikci, v níž vstupujete na internetové stránky.  Nemáme v úmyslu shromažďovat osobní údaje od osob, které nedosáhly zákonem stanoveného věku, nebo prodávají alkoholické nápoje těmto osobám. Pokud získáme informace nebo přesvědčení, že nám osobní údaje poskytuje někdo, kdo tohoto zákonného věku dosud nedosáhnul, učiníme vše, co je přiměřeně nutné, abychom tyto osobní údaje z našich záznamů odstranili, nebo tyto osobní údaje vyčleníme a (v rozsahu, ve kterém to povolují zákony) je budeme uchovávat jedině pro účely zajištění toho, aby již nebyly používány.

3. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou údaje o identifikovatelné osobě, které definují platné zákony.

4. Získávání osobních údajů

Je na vás, zda nám své osobní údaje poskytnete. Shromažďujeme pouze ty osobní údaje, které jste se rozhodli nám poskytnout. V některých případech vám můžeme nabídnout možnost si vybrat, zda od nás nebo důvěryhodných třetích osob chcete získávat informace (např. volbou přihlášení nebo odhlášení odběru speciálních propagačních nabídek). Za určitých okolností se může stát, že tuto možnost odhlášení nebudete mít, např. v případě, kdy plníme povinnosti vyplývající ze smlouvy, která s vámi byla uzavřena, realizujeme transakci, kterou po nás požadujete, nebo to vyžadují zákony.

O tom, zda nám poskytnete své osobní údaje, se můžete rozhodnout např. tehdy, když: nás kontaktujete se svým dotazem; registrujete se na stránkách; přeposíláte informace svému příteli; nakupujete příslušnou věc; vyplňujete formulář pro průzkum nebo jiný formulář obsahující vaše osobní údaje; žádáte nás o poskytnutí informací; účastníte se soutěže; umísťujete informace ve veřejných sekcích stránek nebo využíváte propagační výhody.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, dáváte najevo, že plně rozumíte a jednoznačně souhlasíte s předáním těchto informací do jiných zemí nebo území a s jejich shromažďováním a zpracováním v těchto zemích a na těchto územích. Případné předání a zpracování z naší strany bude probíhat v souladu s tímto prohlášením o ochraně soukromí a souborech cookie.

 

5. Soubory cookie

Stejně jako mnoho jiných internetových stránek i my používáme soubory cookie, které nám pomáhají získávat a uchovávat informace o návštěvnících našich internetových stránek.

Cookie je textová informace, kterou webová stránka převádí do souboru cookie prohlížeče a ukládá na pevný disk vašeho počítače či jiného zařízení, v němž je prohlížeč používán, aby si webová stránka zapamatovala, kdo jste.

Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, z které byl odeslán, informaci o životnosti souboru cookie a hodnotu, která většinou představuje náhodně vygenerované unikátní číslo.

Které typy souborů cookie jsou na této stránce používány?

Typy souborů, které mohou být na této stránce používány:

Soubory cookie předvoleb – na základě vašeho požadavku lze použít soubory cookie, které si pamatují vaše předvolby, a díky kterým není nutné na vstupní stránce znovu zadávat vaše údaje (země/věk a jazykové předvolby). Tento typ souboru cookie není vhodný, pokud sdílíte počítač s jinou osobou.

Soubory cookie pro sdílení na sociálních sítích – tento soubor cookie vás identifikuje na stránkách sociálních sítích, jako jsou Facebook a Twitter, a umožňuje interakci mezi vašimi aktivitami na stránkách sociálních sítí (v závislosti též na podmínkách těchto sociálních sítí) a naší webovou stránkou na základě směru vašich aktivit a zajišťuje bezproblémový přechod mezi stránkami.

Soubory cookie pro analýzu stránky – k analýze využití naší webové stránky používáme nástroj Google Analytics. Tento analytický nástroj používá soubory cookies, což jsou textové soubory uložené na počítači uživatele, k anonymnímu shromažďování standardních internetových logů a informací týkající se chování návštěvníků. Informace generované soubory cookie týkající se využívání webové stránky (včetně IP adresy uživatele) jsou odesílány společnosti Google. Tyto informace jsou poté používány k vyhodnocování využití webové stránky a vytváření statistických reportů týkajících se aktivity na webové stránce. Pokud nechcete, aby jste byli na všech webových stránkách sledováni nástrojem Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Session Cookies – používáme relační soubory cookie, což jsou dočasné soubory cookie, které slouží k zaznamenání vašich předvoleb zvolených v průběhu příslušné relace. Tyto soubory cookies jsou po opuštění stránky vymazány.

Soubory cookie pro správu obsahu – soubory cookie jsou vyžadovány stránkou pro systém správy obsahu.

Soubory cookie předvoleb šablony  – soubory cookie nezbytné pro webové stránky určené pro mobilní zařízení, které zajišťují jejich správné zobrazování.

Jak zakázat/povolit soubory cookie?

 

V nastavení prohlížeče je možnost přijmout či odmítnout soubory cookies. V případě, že soubory cookies odmítnete, nebudete moci využívat všechny interaktivní funkce naší webové stránky.

K dispozici je několik způsob správy souborů cookies. Více informací o těchto funkcích naleznete v pokynech prohlížeče nebo na obrazovce nápovědy. Nastavení prohlížeče Internet Explorer lze změnit v položce Tools/Internet options/Security a Privacy Tabs. Pokud používáte různé počítače na různých místech, je nutné, abyste zkontrolovali, zda mají všechny prohlížeče na vašich počítačích nastaveny vámi požadované předvolby souborů cookies.

Některé nejnovější prohlížeče disponují funkcí, pomocí které jsou analyzovány zásady ochrany osobních údajů, a uživatel může kontrolovat požadavky na kontrolu osobních údajů. Tyto funkce jsou nazývány „P3P“ (Privacy Preferences Platform).

Jakékoli soubory cookies, které byly uloženy do složky souborů cookies prohlížeče, lze odstranit. V aplikaci Microsoft Windows Explorer se to provádí následujícím způsobem:

spusťte aplikaci „Windows Explorer“

na panelu nástrojů klikněte na tlačítko „Search“ 

do vyhledávacího pole vyhledávání složek a souborů napište „cookie“ 

v poli „Look in“ zvolte položku „My Computer“ 

klikněte na položku „Search Now“ Dvakrát klikněte na nalezené složky 

vyberte jakýkoli soubor cookie  

stiskněte tlačítko „Delete“ na klávesnici     

Pokud nepoužíváte aplikaci Microsoft Windows Explorer, k vyhledání složky souborů cookies zvolte funkci nápovědy.

6. Použití osobních údajů

Osobní údaje, které od vás získáme, smíme používat pouze k tomu, abychom vám poskytovali konkrétní služby, o které žádáte, a další služby, které pro vás mohou být zajímavé.  Vaše osobní údaje můžeme použít např. těmito způsoby:
 
Marketingová sdělení.  Vaše osobní údaje smíme používat pro účely komunikace s vámi o našich produktech a službách a o produktech a službách našich přidružených, dceřiných a mateřských společností a jejich propojených podniků.

Marketingová analýza.  Vaše osobní údaje smíme používat pro účely interní marketingové analýzy, např. pro posouzení trendů mezi našimi zákazníky nebo pro měření návštěvnosti našich internetových stránek.

Transakční účely.  Vaše osobní údaje můžeme používat pro účely reagování na vaše požadavky a dotazy, pro vedení vašich účtů a správu transakcí, jako např. platby kreditní kartou za zboží, které od nás nebo našich zástupců objednáváte, nebo pro provádění těchto transakcí (např. dodání).

Zaslání příteli.   Pokud nám poskytujete údaje týkající se jiné osoby, např. tehdy, když někomu zasíláte informace z jedné z našich internetových stránek, zašleme této osobě pouze ty informace, o jejichž zaslání výslovně požádáte. Nebudeme těmto osobám zasílat další sdělení na základě toho, že nám byly sděleny jejich údaje.  Abychom mohli zaslat požadované informace, je nutné, abyste potvrdili, že váš přítel má zákonem předepsaný věk v jurisdikci, v níž má bydliště.

7. Sdílení osobních údajů

Ceníme si vašich osobních údajů a sdílíme je pouze s těmi třetími osobami, které zajistí jejich odpovídající ochranu.  Vaše osobní údaje můžeme příležitostně sdělovat:

 

(a)        třetím osobám, pokud jste nám k tomu dali svůj souhlas;

(b)         našim poskytovatelům služeb a subdodavatelům, včetně našich přidružených podniků pověřených vykonávat činnosti naším jménem nebo nám poskytovat služby (např. skladování a dodání; marketing a a reklama; kreditní karty a zpracování údajů; ověření věku; vývoj softwaru; hosting a správa internetových stránek; informační technologie a kancelářské služby; poskytovatelé právních, účetních, auditorských a dalších odborných služeb a další služby týkající se našeho podnikání), za předpokladu, že tito poskytovatelé služeb a subdodavatelé neshromažďují, nepoužívají ani neprozrazují osobní údaje pro jiné účely než pro výkon těchto činností naším jménem, pro poskytování služeb naší společnosti nebo jiným způsobem, který vyžadují zákony;

(c)        třetím osobám, které dle našeho přiměřeného úsudku poskytují nebo hledají informace jako váš pověřený či jmenovaný právní zástupce;

(d)        pečlivě zvoleným třetím osobám, včetně našich přidružených podniků, pro účely zasílání marketingových a propagačních informací třetích osob, které pro vás mohou být zajímavé. V těchto případech mohou být tyto organizace vázány závazky důvěrnosti a omezeními týkajícími se použití vašich osobních údajů. Předtím, než umožníme třetí osobě, která není naším přidruženým podnikem, aby vám zasílala jakékoliv marketingové a propagační informace, jsme povinni získat váš výslovný souhlas;

(e)         osobě nebo subjektu, včetně našich přidružených podniků, v případě prodeje, sloučení, konsolidace, změny ovládání, převodu značné části majetku, financování, reorganizace nebo likvidace, kdy předáváme, prodáváme nebo postupujeme této třetí osobě informace týkající se vašeho vztahu s námi, včetně např. údajů umožňujících osobní identifikaci, které poskytujete, nebo jiné informace týkající se vašeho vztahu s námi;

(f)         v případě vymáhání zákonů státním institucím nebo úřadům nebo jiným třetím osobám za účelem dodržování platných zákonů, nebo pokud se domníváme, že tento úkon je nutný za účelem splnění platných zákonů, nebo pro zjištění, ochranu nebo obhajobu nás anebo třetích osob před chybami, nedbalostí, porušením smlouvy, krádeží, podvodem nebo jinou nezákonnou či škodlivou činností, za účelem dodržení našich požadavků týkajících se auditu a bezpečnosti, nebo pro ověření dodržování našich podnikových směrnic, postupů, zákonných nebo smluvních povinností.

8. Veřejné (nebo neaktivní) sekce našich internetových stránek

Informace, které umísťujete ve veřejných sekcí stránky nebo jejich prostřednictvím (např. chatovací místnosti, vývěsky, diskuzní skupiny nebo moduly sociálních sítí) jsou všeobecně přístupné ostatním a mohou být jimi shromažďovány a mohou vést k nevyžádaným zprávám nebo jiným kontaktům ze strany jiných osob. Své osobní údaje byste neměli poskytovat ve veřejných (nebo neaktivních) sekcích na internetové stránce.  Na tyto osobní údaje se toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie nevztahuje.

9. Bezpečnost

Bezpečnost nebereme na lehkou váhu a provádíme předběžná opatření, která vaše osobní údaje chrání. Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a řídící procesy, abychom chránili údaje, které shromažďujeme, nemáme však kontrolu nad důvěrností této komunikace při jejím přenosu k nám. Doporučujeme proto, abyste v této komunikaci nesdělovali důvěrné, vlastnické nebo citlivé údaje.

 

V mimořádných případech, kdy se budeme domnívat, že bezpečnost vašich osobních údajů v našem držení či naší kontrolou může být ohrožena, vás o tom můžeme informovat. Je-li toto informování vhodné, budeme usilovat o to, abychom tak učinili co nejdříve za daných okolností, přičemž v případě, že máme k dispozici vaši e-mailovou adresu, vás můžeme informovat e-mailem.

 

Upozorňujeme vás, že v souladu se smluvními podmínkami používání této internetové stránky, které zahrnují prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie, zodpovídáte za to, že budete v přísné důvěrnosti zachovávat své heslo k účtu a ponesete odpovědnost za veškeré činnosti prováděné v rámci vašeho účtu a pod vaším heslem.  Vaší výhradní odpovědností je dohlížet na šíření a používání vašeho hesla, kontrolovat přístup ke svému účtu a své heslo a informovat nás, pokud si přejete svůj účet zrušit.  Neneseme odpovědnost ani nezodpovídáme za jakékoliv ztráty či škody, které vyplývají z nedodržení tohoto požadavku z vaší strany.

10. Odhlášení, přístup, dotazy a další informace

Pokud nás budete kontaktovat za pomoci níže poskytnutých kontaktních údajů pro účely odhlášení, na vaši žádost a v případě, že to po nás vyžadují zákony, vám potvrdíme, jaké osobní údaje o vás vedeme, vaše údaje budeme aktualizovat, vymažeme je, splníme zvláštní požadavky na odhlášení (včetně žádostí, kdy jste se dříve přihlásili k odběru v souvislosti s použitím vašich osobních údajů), anebo opravíme případné nepřesnosti těchto osobních údajů.

 

Máte-li zájem se odhlásit od odběru obchodních sdělení [značka] nebo veškerých sdělení týkajících se značek společnosti Diageo, kontaktujte prosím: JOHNNIEWALKER@DIAGEO.COM

11. Souhlasy týkající se portfolia

Pokud jste souhlasili s tím, že vám budou obecně zasílána sdělení o značkách společnosti Diageo (např. prohlášením k zasílání novinek a zvláštních nabídek e-mailem o ostatních značkách vysoce kvalitního alkoholu společnosti Diageo), může se stát, že vám bude příležitostně doručeno sdělení o značkách, u kterých jste o zasílání sdělení výslovně nežádali. Informace o celé řadě značek společnosti Diageo lze nalézt na www.diageobrands.com.

Někdy vám rovněž mohou být zaslána sdělení o značkách, která na www.diageobrands.com nejsou uvedeny (např. nové značky). Doporučujeme vám, abyste příležitostně navštívili stránku www.diageobrands.com, kde tento seznam značek bude pravidelně aktualizován.

Udělíte-li nám všeobecný souhlas k zasílání sdělení o našich značkách, neznamená to, že vám budou zasílána sdělení o všech značkách společnosti Diageo. Budeme vám zasílat sdělení pouze o těch značkách, o kterých se domníváme, že pro vás mohou být zvlášť zajímavé. V každém z těchto sdělení vám bude nabídnuta možnost odhlásit se od odběru sdělení o dané značce nebo od veškerých sdělení týkajících se značek společnosti Diageo.

Pokud máte jakékoliv dotazy, obavy či stížnosti týkající se ochrany soukromí, kontaktuje prosím tuto osobu: Inspektor ochrany údajů, Ústřední podnikové právní oddělení, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, Londýn, NW10 7HQ

12. Rozhraní s internetovými stránkami třetích osob

Internetová stránka může obsahovat odkazy, reference a obsah z jiných internetových stránek, nad kterými nemáme kontrolu. Upozorňujeme, že nad těmito stránkami máme jen velmi omezenou kontrolu, nebo je nekontrolujeme vůbec, a naše prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie se na tyto stránky nevztahuje. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie a podmínky všech internetových stránek, na které vstupujete, jsou-li tyto stránky s našimi internetovými stránkami propojeny, obsahují-li na ně naše stránky odkazy nebo s nimi mají rozhraní.

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie bude dle požadavků doplněno dodatečnými zákonnými požadavky v jurisdikcích, ve kterých vykonáváme činnost. Nic z toho, co je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie, nezakládá ani nedoplňuje jakékoliv právo či nárok (vznikající ze zákona nebo jiným způsobem), který by jednotlivec či osoba mohla mít ze zákona apod. vůči společnosti nebo třetí osobě, nebo vůči jejím příslušným členům vedení, statutárním zástupcům, zaměstnancům, agentům nebo zástupcům (společně jen „skupina Diageo“), a ani existence tohoto prohlášení o ochraně soukromí a souborech cookie či její aplikace nestanovuje ani nedoplňuje jakékoliv povinnosti, ani nevede ke vzniku odpovědnosti skupiny Diageo, která by již neexistovala předtím na základě zákona.

 

© 2015 Diageo Plc, Lakeside Drive, Park Royal, London NW10 7HQ, United Kingdom (registered in England and Wales with registered number 23307) Všechna práva vyhrazena. 

Verze 9.2 ze dne 31.8.2015