PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Tyto internetové stránky byly navrženy tak, aby byly přístupné co největšímu množství uživatelů, a průběžně hledáme způsoby, jak dostupnost zlepšit. Vyvíjíme úsilí, aby tyto stránky byly dostupné co největšímu množství lidí. Jestliže však narazíte na něco, co lze zlepšit, kontaktujte nás. Informace o dostupnosti jsou uvedeny níže. 

INFORMACE O DOSTUPNOSTI

Funkce - HTML

Záhlaví

Tyto stránky používají záhlaví HTML pro uspořádání obsahu stránky. Některé pomocné technologie vám umožní pohyb od jednoho záhlaví ke druhému pomocí klávesových zkratek.

Velikost textu

Velikost textu lze upravit pomocí ovládacích prvků ve vašem prohlížeči. Například u Internet Exploreru zvolte z nabídky Zobrazit položku Velikost textu. Pak zvolte požadovanou velikost. Máte-li myš s kolečkem, stiskněte a přidržte klávesu Ctrl a otáčením kolečka změňte velikost písma.

Obrázky a alternativní texty

Všechny obrázky na těchto stránkách mají popisné alternativní texty ,Alt‛. Ukazují uživatelům, co na obrázku je,
i když se obrázek nestáhne, obrázky jsou vypnuté, nebo jestliže je pro čtení webových stránek použita čtečka obrazovky.

FORMULÁŘE

Ve formulářích na těchto stránkách se lze snadno dostat do všech polí. Ve většině prohlížečů se lze pohybovat mezi poli pomocí klávesy „Tab“.