DIAGEO ПОВЕРИЕЛНОСТ И УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ“

Тази декларация за поверителност и употреба на „бисквитки“ дава общо описание на пълната ни декларация за поверителност и употреба на „бисквитки“ (натиснете тук, за да я видите). Тя обобщава важна информация за начина, по който събираме, използваме и споделяме всякаква лична информация, която получим през www.johnniewalker.bg, опериран от Diageo Plc – водеща компания в сферата на луксозните напитки – или някоя от свързаните с него компании. Johnnie Walker e една от алкохолните марки, част от изключителната селекция, предлагана от Diageo.

На съответните места има хипервръзки, които ще ви заведат директно до по-подробна информация в този документ. Връзките в този документ няма да ви заведат до външен сайт или съдържание.

Въведение

Кликнете тук за повече информация за Diageo Plc.

2. На законна възраст за покупка на алкохол ли сте?

Не трябва да ни предоставяте личните си данни, ако не сте на законната възраст за закупуване на алкохол според законодателството на страната, в която живеете или (ако е различна) страната, откъдето получавате достъп до Сайта. Ако смятаме, че сте под законовата възраст ще предприемем всички разумни мерки, за да отстраним такава информация от файловете ни.

3. Какво е лична информация?

Лична информация е информация за лице, чиято самоличност може да се установи, съгласно определението на приложимото право.

4. Събиране и употреба на лична информация от Diageo

Вие решавате каква лична информация ще ни предоставите. Това включва информация, предоставена, когато се регистрирате на наш уебсайт, свързвате се с нас, попълвате въпросници или проучвания, влизате в състезания, публикувате информация в публичните зони на наш сайт.

Чрез употребата ви на този или други сайтове на Diageo (вкл. разглеждането им), може да ни предоставите лична информация като име, детайли за контакт, лични предпочитания и детайли за употребата ви на уебсайтове.

BС тези си действия автоматично приемате, че личната ви информация ще бъде ползвана по начина, предвиден в тази декларация за поверителност и употреба на „бисквитки“.

Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не ни предоставяйте информация или ни уведомете за възраженията си, ползвайки предоставения по-долу адрес за контакти.

5. Употреба на „бисквитки“

Ние събираме информация и ползвайки популярни интернет технологии като „бисквитки“ и „прозрачни gif файлове“ (известни отще като “web bugs/web beacons”). Натиснете тук за повече информация.

6. Употреба на личната информация

Ще използваме личната информация, която събираме, само за да ви предоставяме специфична информация и услуги, които пожелаете, както и допълнителна информация, която би могла да бъде от интерес за вас.

7. Разпространяване на личната информация

Това може да включа споделяне на личната ви информация с компании, които не принадлежат към Diageo, но предоставят услуги на компаниите на Diageo, както и трети страни, но само и единствено ако те предоставят достатъчна зашита на информацията ви, и, в определени случаи, с вашето изрично съгласие.

В някои случаи, това може да включва прехвърляне на личната ви информация в друга държава (вкл. САЩ, Великобритания, Канада и други държави във и извън Европейската Икономическа Зона), където Diageo, компании, непринадлежащи на Diageo, или трети лица ползват и обработват личните ви данни.

Като ни предоставяте каквато и да е лична информация, разбирате и изрично се съгласявате на подобна употреба и прехвърляне, в рамките на изложеното в тази декларация за поверителност и употреба на бисквитки, както и пълната му версия.

8. Обществени и неактивни части на този сайт

Информация, която публикувате в или чрез обществените части на този сайт (напр. чат стаи, форуми, групи за дискусия) е общодостъпна и може да се събира и ползва от трети лица.

9. Сигурност

Ние считаме сигурността за много важно нещо и предприемаме мерки, за да защитим вашата лична информация. Установили сме съответните физически, електронни и управленски процедури за защитаване на информацията, която събираме.

Ние нямаме контрол върху конфиденциалността на каквато и да е информация по пътя й към нас. Препоръчаме ви да не включвате поверителна, чувствителна или собствена информация в подобни методи на комуникация. Натиснете тук за повече информация.

10. Отказване от достъп, въпроси и допълнителна информация

По ваше искане, когато законът изисква от нас да направим това, ние ще потвърдим каква лична информация имаме за вас, ще обновим вашата информация, ще отстраним вашата информация и/или ще коригираме всякакви неточности в тази лична информация. В името на сигурността ви, може да се наложи да потвърдим самоличността ви преди това.

По всяко време можете да изберете да поискате да бъдете изключени от получаването на маркетинг информация.

Ако искате да се откажете от получаването на материали от Diageo или за марките на Diageo, моля, свържете се с [insert relevant contact email/unsubscribe website]

Натиснете тук за повече информация за предлаганите избори.

Свържете се с нас

Ако имате каквито и да е коментари, запитвания или оплаквания отностно нашата употреба на лична информация, моля, свържете се с нас на:

Data Privacy Officer, Corporate Centre Legal Team, Diageo plc, Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ

Използване на „бисквитки“ и поверителност

1. Въведение

Този уебсайт се поддържа от член на групата компании на Diageo, холдинг, оглавен от Diageo Plc (регистрирана в Англия и Уелс с номер 23307, и седалище Lakeside Drive, London, NW10 7HQ, United Kingdom).

Всяко споменаване на „наши”, „нас”, „ние” или „компания” в рамките на тази политика и в рамките на известието за съгласие се счита за отнасяне към Diageo Plc, нейните филиали, клонове и съдружници.

Ние се стараем да защитим вашата лична конфиденциалност. Предоставяме ви това заявление за конфиденциалност, за да ви помогнем да разберете, какво може да правим с личната информация, която получим от вас. Като ни предоставяте личната си информация вие изразявате, че приемате нашето Заявление за конфиденциалност и приемате, че ние може да събираме, използваме и разкриваме вашата лична информация, както е описано в настоящото Заявление за конфиденциалност и употреба на „бисквитки“. Ако не сте съгласни с това заявление, моля, не ни предоставяйте личните си данни. Настоящото заявление за конфиденциалност е част от Условията за ползване, които ръководят използването на Сайта като цяло. Ние ще използваме информацията ви само за целите, описани по-долу.

В един или друг момент от времето може да се наложи да обновим настоящото заявление за конфиденциалност. Препоръчваме ви редовно да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте прочели последната версия.

Промените в декларацията за поверителност и употреба на „бисквитки“ са изредени тук:

Дата на последно обновяване: [дата]

Значими промени:
Секция 3 – Описание на личната информация
Секция 4 – Описание на събирането на лична информация
Секция 5 – Употреба на бисквитки и прозрачни gif файлове
Секция 6 – Описание на употребата на лични данни
Секция 7 – Описание на споделянето на лични данни
Секция 8 – Публикуване на информация в публични форуми
Секция 10 – Промяна на предпочитанията ви за поверителност
Секция 12 – Описание на ползването на връзки, референции, интерфейси и съдържание от трети лица.

2. Законова възраст за консумация

Не трябва да ни предоставяте личните си данни, ако не сте на законната възраст за закупуване на алкохол според законодателството на страната, в която живеете или (ако е различна) страната, откъдето получавате достъп до Сайта. Не възнамеряваме да събираме лична информация от лица под законната възраст за покупка и да предлагаме алкохолни напитки на никой под законната възраст за покупка. Ако получим известие или смятаме, че някой, който е под законната възраст за закупуване, ни е предоставил личната си информация, ще предприемем всички разумни мерки, за да отстраним такава информация от файловете ни или да маркираме такава лична информация и да я запазим само и единствено за целта да гарантираме, че няма да се използва в последствие.

3. Какво е лична информация?

Лична информация е информация за лице, чиято самоличност може да се установи, съгласно определението на приложимото право.

4. Събиране на лична информация

Вие избирате да ни предоставите личната си информация. Ние ще приемем само личната информация, която решите да предоставите. Когато е възможно, ще ви позволим да изберете как да използваме тази информация (например като изберете да приемете или да откажете получаването на специални промоционални оферти). В някои случаи, няма да имате опцията да изберете да откажете да дадете информация, например когато тя е необходима за договорни отношения с вас, за управлението на действие, изискано от вас или от закона.

Можете да ни предоставите личната си информация като: се свържете с нас с въпрос; регистрирате се в Сайта, попълните въпросник или някакъв друг формуляр с личните си данни; потърсите от нас информация; участвате в конкурс; публикувате информация в публични зони на Сайта или се възползвате от промоция.

Като ни предоставяте някаква лична информация вие напълно разбирате и изрично се съгласявате с прехвърлянето на тази лична информация и събирането и обработването на такава информация в други страни или територии. Всяко такова прехвърляне и обработване от наша страна ще бъде съгласно настоящото Заявление за конфиденциалност и употреба на „бисквитки“.

5. Бисквитки

Както много други сайтове, ние използваме „бисквитки”, с които събираме и съхраняваме информация за посетителите на нашите сайтове.

Бисквитка е текстови файл с информация, която уебсайтът запазва на вашия хард диск, за да помни кой сте вие. Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, времето на живот на бисквитката, както и стойност, обикновено произволно генериран уникален номер.

Какъв вид бисквитки ползва този сайт?

Видове бисквитки, които ползва сайта:

Бисквитки за преференции - по ваш избор, може да оставим бисквитка, с която да запомним преференциите ви, така че да не се налага да въвеждате повторно детайлите си ( държава, избор на език) на нашата входна страница. Тази бисквитка не е подходяща, ако компютърът ви е споделен с някой друг.

Социално споделяне – тези бисквитки ви идентифицират със социални мрежи като Facebook и Twitter и ви позволяват взаимодействие между действията ви в социалните мрежи и нашия уебсайт, правейки прехода между сайтовете по-лесен.

Анализ – използваме Google Analytics, за да анализираме употребата ви на нашия сайт. Този инструмент за анализ ползва бисквитки, които са текстови файлове, поставени на компютъра ви, които събират стандартна интернет логин информация, както и поведенческа информация в анонимен вид. Информацията, генерирана от бисквитката за вашата употреба на уебсайта (вкл. IP адреса) се предава на Google. Тази информация се ползва за оценка на ползването на сайта ни от потребители и за създаване на статистически доклади за активността на уебсайта. За да изберете да не бъдете следвани от Google Analytics във всички сайтове, посетете http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Бисквитки за сесии – ние ползваме бисквитки за сесии, които са временни бисквитки, които подпомагат изживяването на потребителя при ползване на сайта, и ще запомним преференциите ви, настроени през сесията. Тези бисквитки се изтриват при напускането на сайта.

Бисквитки за управление на съдържание – тези бисквитки се изискват от сайта, за да работи системата за управление на съдържание.

Бисквитки за избор на шаблон – тези бисквитки са необходими за мобилни сайтове, както и за да работи и изглежда сайта ни по начина, по който е предвиден.

Как се включват/изключват бисквитки

Можете да приемете или откажете бисквитки, като промените настройките на браузъра си. В този случай, може да нямате възможност да ползвате всички интерактивни функции на сайта.

Има няколко начина да управлявате бисквитките. Моля, вижте инструкциите на своя браузър или секцията „Помощ“, за да научите повече за тези функции. Например, в Internet Explorer, отидете в Tools/Internet options/Security and Privacy Tabs, за да настроите браузъра си, така че да се държи според очакванията ви. Ако ползвате различни компютри, трябва да настроите всеки браузър, така че да отговаря на преференциите ви за бисквитки.

Някои съвременни браузъри имат функции, които позволяват да анализират политиките за поверителност на сайтовете, а на потребителите- да управляват своята поверителност. Те са известни като “P3P” (Privacy Preferences Platform).

Отворете Windows Explorer. Натиснете бутона Search в полето с инструменти. Напишете “cookie”, а в полето “Folders and Files” изберете “My computer” в кутията ”Look In”. Изберете “Search now”, кликнете два пъти върху откритата папка и изберете който и да е файл „бисквитка“. Натиснете “Delete”. Ако не ползвате Microsoft Internet Explorer, изберете секцията “cookies” от помощното меню, за да разберете къде да откриете папката си с бисквитки.

 

6. Употреба на лични данни

Може да ползваме личната ви информация, за да ви предоставим услуги, които желаете, както и да ви предоставим допълнителни услуги, към които може да имате интерес. Например, може да ползваме личната ви информация по следните начини:

МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИИ. Може да използваме личната ви информация, за да ви съобщим за нашите продукти и услуги и тези на нашите филиали, клонове и холдингови компании и някои от техните свързани търговски дейности.

МАРКЕТИНГ АНАЛИЗ. Може да използваме информация за вътрешен маркетинг анализ, например за определяне на тенденциите измежду нашите потребители или да изчислим количеството трафик към нашите сайтове.

СДЕЛКИ. Може да използваме личната ви информация, за да отговорим на запитванията и исканията ви и за да управляваме сделки като плащания с кредитна карта за някакви стоки, които сте поръчали от нас или някой от агентите ни, или за изпълняването на такива сделки (например доставка).

Препращане към приятел. Когато ни предоставяте информация за трети лица, например, когато искате да изпратим на някого информация от един от нашите сайтове, ще изпратим на този човек само информацията, която изрично сте пожелали да изпратим. Няма да им изпращаме допълнителни комуникационни материали, базирани на предоставената от вас информация. Трябва да потвърдите, че приятелят ви е на законово определената възраст за консумация на алкохол в рамките на юрисдикцията, под която се намира, за да изпратим изисканата информация.

7. Разкриване на лична информация

Ценим личната ви информация и я споделяме с трети страни само в случай, че те предоставят достатъчна защита. От време на време може да разкрием ваша лична информация на:

(a) всяка трета страна с вашето съгласие;
(b) нашите доставчици на услуги и подизпълнители, включително нашите клонове, които изпълняват функции от наше име или ни предоставят услуги като складиране и доставки; маркетинг и реклама; обработване на данни; разработване на софтуер; хостинг и управление на сайтове; информационна технология и офис услуги; правни, счетоводни, одиторски и други професионални услуги, свързани с работата ни; и при условие, че такъв доставчик на услуги не събира, използва или разкрива личната информация за цели, различни от извършването на такива функции или предоставянето на услуги за нас, или по друг начин, изискван по закон;
(c) лице, което по нашата разумна преценка, предоставя или търси информацията като ваш упълномощен или назначен законен представител; илиr
(d) внимателно избрани трети страни, вкл. наши партньори; за изпращане на маркетингова и промоционална информация, която може да бъде интересна за вас. В такива случаи, тези организации могат да са обвързани с ограничения за употребата на личните ви данни. Ние ще искаме изричното ви съгласие преди да позволим на трета страна, която не е част от партньорите ни, да ви изпраща промоционална информация;
(e) физически и юридически лица, вкл. наши партньори, в случай на продажба, сливане, консолидация, промяна на управлението, трансфер на собственост, финансиране, реорганизиране, ликвидация, в които случаи ние прехвърляме, продаваме или възлагаме на трета страна информация, свързана с вашата връзка с нас, вкл., но не само – информация, която може да ви идентифицира, която сте ни предоставили, както и информация за връзката ви с нас; и
(f) органите на закона, правителствени и контролни агенции, други трети страни, в съответствие с приложимия закон, или когато вярваме, че подобно действие е необходимо, за да се съобразим със съществуващия закон, или за да открием/защитим нас или трети лица от грешки, недоглеждане, нарушение на договор, кражба, измама, или друга увреждаща или незаконна дейност; при одит или поради изисквания за сигурност; в съответствие с корпоративните ни политики и процедури, законови или договорни отношения.

8. ПУБЛИЧНИ (ИЛИ ИНТЕРАКТИВНИ) ЗОНИ НА НАШИТЕ САЙТОВЕ.

Информация, която публикувате в или чрез публичните зони на Сайта (например чат стаи, бюлетини, групи за дискутиране или модули на социална мрежа), е достъпна и може да се събира и използва от други лица, което може да доведе до непоискани съобщения или други контакти с други лица. Потребителите на нашите сайтове се насърчават да бъдат внимателни, когато предоставят лична информация в публични (или интерактивни) зони на Сайта.

9. Конфиденциалност

Ние считаме сигурността за много важно нещо и предприемаме мерки, за да защитим Вашата лична информация. Установили сме съответните физически, електронни и управленски процедури за защитаване на информацията, която събираме. Ние нямаме никакъв контрол върху конфиденциалността на съобщенията по електронната поща, докато преминават към нас. Препоръчваме Ви да не включвате конфиденциална, частна или важна информация в съобщения по електронен път.

В малко вероятния случай, в който сметнем, че сигурността на Вашата лична информация, която притежаваме или управляваме, може да е компрометирана, може да ви уведомим за това развитие. Ако уведомяването е уместно, ще се опитаме да направим това възможно най-бързо при съответните обстоятелства, а ако имаме Вашия електронен адрес, може да ви уведомим по електронна поща.

Напомняме Ви, че в съответствие с общите условия на този сайт, които включват Сигурност и Декларация за поверителност и употреба на бисквитки, Вие отговаряте за поддържането на строга конфиденциалност на паролата за профила си и сте отговорни за всяка дейност, свързана с Вашия акаунт и парола. Това е Ваша лична отговорност да контролирате разпространението и използването на паролата си, контрола на достъпа и използването на профила си, и да ни информирате, когато искате да закриете профила си. Не носим отговорност за загуба или щети, произтичащи от Вашето неспазване на това задължение.

10. Отписване, достъп, въпроси и допълнителна информация

По ваше искане, когато законът изисква от нас да направим това, ако се свържете с нас за отписване на детайлите по-долу, ние ще потвърдим каква лична информация имаме за вас, ще обновим вашата информация, ще отстраним вашата информация, ще отговорим на специфични искания (включително искания, които преди сте избрали, свързани с използването на вашата лична информация), и/или коригиране на неточности в тази лична информация.

Ако бихте искали да се откажете от [търговски] комуникации, или от всякакви комуникации около марките на Diageo, моля, свържете се с: [BRAND] @ [ДОМЕЙН]]

11. Разрешение за получаване на материали

Ако сте дали разрешение за съобщения във връзка с търговските марки на Diageo (например, като сте се съгласили да получавате новини и специални оферти по електронната поща за другите отлични марки алкохол на Diageo), можете в един или друг момент от времето да получите съобщения за нашите търговски марки, за които сте се съгласили изрично. Информация за много от търговските марки на Diageo може да получите на www.diageobrands.com.

Понякога може да ви изпращаме съобщения за търговски марки, които не са включени в www.diageobrands.com (например нови марки). Препоръчваме ви от време на време да посещавате www.diageobrands.com тъй като списъкът с търговски марки се обновява периодично.

Когато ни разрешите да ви изпращаме съобщения за нашите търговски марки, това не означава, че ще получавате съобщения за всички търговски марки на Diageo. Ще ви изпращаме информация само за тези марки, за които сметнем, че могат да представляват специален интерес за вас. Всякакви такива съобщения ще ви предоставят допълнителната възможност да се откажете от въпросната търговска марка и/или от всички съобщения за търговските марки на Diageo.

Ако имате някакви въпроси, свързани с конфиденциалността, моля, свържете се с

12. Свързване със сайтове на трети страни

Този сайт може да съдържа връзки, препратки или съдържания към други сайтове, които са извън нашия контрол. Моля, имайте предвид, че нямаме контрол над тези сайтове и че нашето заявление за конфиденциалност не важи за тези сайтове. Препоръчваме ви да прочетете заявленията за конфиденциалност, условията за ползване на бисквитки и общите условия, на всеки сайт, в който влизате чрез нашите връзки или препратки.

Тези условия за конфиденциалност и условия за използване на бисквитки ще бъдат допълнени от допълнителни правни изисквания и юрисдикции, според които провеждаме търговията си. Нищо от съдържащото се в настоящите условия за конфиденциалност и условия за използване на бисквитки или другаде не създава или представлява някакво право или претенция (законна, основателна или друга), която някой индивид или лице може да има по закон или по друг начин срещу компанията или някоя трета страна, или някой от съответните им директори, длъжностни лица, служители, агенти или представители (заедно „Групата на Diageo”); нито съществуването на настоящите условия за конфиденциалност и условия за използване на бисквитки или техните приложения налагат или представляват някакви задължения или отговорности на Групата на Diageo, които Групата на Diageo няма по закон.

© [INSERT YEAR] [NAME OF BRAND OWNING CO.] [REGISTERED ADDRESS] (registered in [JURISDICTION OF INCORPORATION] [with registered number [NUMBER]) All rights reserved. Version 9.2 dated [Insert go live date]